Highlights begroting 2020: Vernieuwen door te blijven investeren.

Vanavond heeft de gemeenteraad de begroting voor 2020 vastgesteld. Er is veel steun vanuit partijen binnen én buiten de coalitie voor de richting van de keuzes die het college maakt. We zullen dus vernieuwen door te blijven investeren.

Om te beginnen was er, terecht, veel aandacht voor de financiën van de gemeente. Duidelijk is dat de financiële ruimte kleiner wordt en we interen op onze reserves. Toch is het daarom goed dat we wel blijven investeren. Niets doen is namelijk vaak uiteindelijk duurder. Uit de zomernota volgde dat er duidelijke keuzes gemaakt zijn waar we als gemeente op investeren.

We doen het financieel een stuk beter dan de meeste gemeenten, maar het is ook goed dat we als raad scherp blijven kijken naar hoe onze financiën zich ontwikkelen. We zullen hier komend jaar bij de bespreking van de jaarrekening dan ook uitgebreid bij stilstaan.

Wonen was een groter onderwerp bij de bespreking. Er wordt natuurlijk ingezet op het terugdringen van het woningtekort. Vrijwel alle partijen, tot aan de VVD toe, de afspraak dat we de sociale woningvoorraad in stand houden blijven uitdragen en waarderen. We kijken uit naar de behandeling van de woonvisie komend jaar! Daarin zal ook de mede door ons ingediende motie Flexwonen een plek krijgen. Ook diende we de PvdA motie “Starters op de woningmarkt” mede in. Deze motie roept op te onderzoeken of er mogelijkheden zijn een woonplicht in te voeren om er zo voor te zorgen dat Schiedamse starters meer kans maken op de woningmarkt. Helaas haalde deze motie het niet, maar ook dit thema zal tijdens de woonvisie nog de nodige aandacht krijgen. Het belangrijke amendement “binding met de stad voor alle Schiedammers” maakte expliciet duidelijk dat we alle Schiedammers, ongeacht in welk woningmarktsegment ze zich bevinden, aan Schiedam willen binden.

Daarnaast maakt Schiedam serieus werk van diversiteit en inclusie. Het college doet hier dus al veel voor, en dit werd ook erkend. Het college omarmde dan ook het voorstel van DENK en GroenLinks om ook qua arbeidsmarkt en woningmarkt een actievere rol te spelen in de strijd tegen discriminatie.

En natuurlijk kwam duurzaamheid ook aan bod. Onder andere over het belang van de businesscase Nieuwe energie voor Groenoord. De motie van Fractie van Dijk, GroenLinks, PS en anderen om op korte termijn elke duurzame energie toe te staan voor festivals en evenementen werd door het college omarmd en ingestemd.

Tijdens de avond werd ook de omgang tussen de raadsleden besproken. René beargumenteerde in onze eerste termijn al dat het cynisme in de raad toeneemt. Ongewenst wat ons betreft. Ook worden debatten door sommigen, met onjuiste informatie, op social media gevoerd worden. Wij vinden dat fatsoen en respect centraal moeten staan in onze raadszaal. We houden wel van een goed debat, maar wel in de arena die hiervoor bedoeld is en met focus op de inhoud. De burgemeester en enkele andere raadsleden steunden onze oproep. Wij als raadsleden zullen elkaar hierop dan ook blijven aanspreken. Het was mooi om te zien dat dit ook direct zichtbaar werd in het constructieve debat wat volgde. Waar we scherp waren op de inhoud, er sprake was van humor, en de bal niet op de man af werd gespeeld. 

Al met al kunnen we terugkijken op een constructieve avond met een mooi resultaat: een aangenomen begroting met een door ons mede ingediend amendement. Op een na zijn alle moties die we mede ingediend hebben aangenomen! We zijn dus weer een stap dichterbij om Schiedam socialer, groener, zorgzamer, leefbaarder en mooier te maken.

 

Mocht je onze bijdrage in de eerste termijn letterlijk terug willen lezen, dan vind je deze in de bijlage hieronder.