Iedereen thuis in Schiedam!

Begin 2020 zal de gemeenteraad beslissen over de nieuwe ‘woonvisie’ voor Schiedam. De fractie van GroenLinks Schiedam denkt graag samen met jou na over dit mooie en belangrijke thema.

Er zijn de komende jaren steeds meer woningen nodig, zeker in onze regio. Dat betekent dat alle gemeenten zoeken naar manieren om meer woningen te laten bouwen. En dat leidt tot best ingewikkelde vragen. Hoe wonen we in de toekomst? In flats of in huizen met een tuin? Waar is daar plek voor? Is dat betaalbaar? Hoe zit dat met duurzaamheid? En voor wie is er dan straks plek in Schiedam? 

 

 

GroenLinks staat voor een groen, sociaal en open Schiedam. Een stad waar we op een duurzame manier omgaan met elkaar en met de ruimte. Een stad waar voor iedereen plek is, ongeacht hoe groot je portemonnee is. En een stad waar iedereen zichzelf kan zijn. Maar wat betekent dat precies als het over een woonvisie gaat? Welke eisen stellen we daar dan als GroenLinks aan? 

 

Politiek gezien is dit ook best een uitdagende vraag. Zo verschillen partijen in de Schiedamse Raad nogal van mening over de vraag hoeveel (extra) sociale koop- of huurwoningen er bij zouden moeten komen. En over de vraag of de behoefte aan meer huizen met een tuin ten koste mag gaan van het groen in de stad. 

 

Kortom, veel mooie maar soms ook ingewikkelde vragen. Vragen die begin 2020 in de gemeenteraad ruimschoots aan bod zullen komen. En ook vragen waar we als fractie al langer over nadenken, om onze ideeën en inzet bij dit thema te bepalen. Daar betrekken we ook graag onze leden en sympathisanten bij. Wil jij meedenken over het thema ‘wonen’? Kom dan naar de Algemene Ledenvergadering (ALV) van GroenLinks Schiedam. Daar zal de fractie dit thema kort inleiden om vervolgens met leden na te denken over wat onze inbreng wordt als Schiedam een nieuwe woonvisie krijgt. 

 

De ALV is op donderdag 31 oktober om 20.00 in het Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond, Albardastraat 67 in Schiedam.

 

René Karens

Fractievoorzitter GroenLinks Schiedam