Vuurwerk

Jaarwisseling: GroenLinks hoopte op meer van burgemeester

Tijdens de commissievergadering van woensdag 13 december deed GroenLinks-raadslid Katinka de Rover opnieuw pogingen om de burgemeester een stapje harder te laten lopen bij de aanpak van vuurwerkoverlast. “Opnieuw ja,” zegt De Rover, “Want de burgemeester zegt al heel lang voor een verbod op consumentenvuurwerk te zijn, maar lijkt daar elk jaar weer aan herinnerd te moeten worden. Jaar na jaar heb ik de burgemeester gevraagd meer te doen om de jaarwisseling een feest voor iedereen te maken. Stap voor stap gaan we de goede kant op, maar het zijn wel kleine stapjes en het is steeds nodig om te duwen.”

"Al met al ben ik een beetje teleurgesteld. Niet alleen om de late verzending van de brief, maar ook over de voortvarendheid van de burgemeester. De jaarwisseling zou een feest voor alle Schiedammers moeten zijn. Dat wordt het op deze manier niet. Ik roep de burgemeester op wat voortvarender te werk te gaan en te zorgen dat alle punten uit de motie van vorig jaar gewoon uitgevoerd worden," aldus Katinka de Rover.

Het stelt De Rover teleur dat er in Schiedam niet meer ondernomen wordt. Vorig jaar werd een motie voor een steviger aanpak van vuurwerkoverlast door een meerderheid van de raad gesteund. In de motie werd bijvoorbeeld om een vuurwerkshow gevraagd. Ook de stichting Maatschappij en Veiligheid riep in oktober alle gemeenten op zo’n show te organiseren. De gemeente Schiedam organiseert er niet een. Het GroenLinks-raadslid wilde van de burgemeester weten of er überhaupt over nagedacht is om een dergelijke show in Schiedam te organiseren. De burgemeester gaf aan daar pas aan te willen beginnen als er een verbod is op de verkoop van vuurwerk.

Ook vindt De Rover dat de burgemeester de raad rijkelijk laat informeert: "Waarom kon dat niet in november al? Veel van de inzet die we van de gemeente verwachten is toch al lang van start gegaan? Moet bijvoorbeeld het vuurwerkdetectiesysteem niet nu al in gebruik zijn? Er wordt immers nu al illegaal vuurwerk afgestoken…"