Karens slaat piketpaaltjes: GroenLinks wil een groener, socialer en opener Schiedam

Donderdagavond werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en kregen de fracties de mogelijkheid om hun kijk op de verkiezingsuitslag en de coalitievorming te geven. Kersvers GroenLinks-fractievoorzitter René Karens sloeg wat piketpaaltjes. Wat hem en zijn fractie betreft wordt ingezet op een groener, socialer en opener Schiedam.

Karens: “We kijken met een tevreden gevoel terug op de afgelopen verkiezingen. GroenLinks boekte een mooi resultaat, een winst om trots op te zijn. Maar we hebben er ook gezamenlijk een mooie, positieve en inhoudelijke campagne van gemaakt. Een campagne waarin duidelijk werd dat er wat te kiezen was. En een campagne die ertoe heeft geleid dat de opkomst hoger is dan vorige keer. De opkomst is nog lang niet hoog genoeg, maar we zijn gelukkig op de goede weg.”

“De uitslag van de verkiezingen stemt ook tot nadenken. 13 fracties op 35 raadszetels, dat is best veel. Die versplintering maakt de puzzel om tot een stabiel en ambitieus college te komen lastig. Lastig, maar niet onmogelijk.”

“Schiedam staat voor belangrijke keuzes. GroenLinks zet zich in voor een groen, sociaal en open Schiedam.”

Groen: “Nu doen! Hoe later, hoe duurder”

“Hoe gaan we zorgen dat Schiedam de omslag naar een groene en duurzame stad maakt? Dat vraagt actie. Actie in het verduurzamen van onze woningvoorraad, het vergroenen van onze mobiliteit en het stimuleren van de circulaire economie. En bij duurzaamheid geldt: alles wat je vandaag niet doet moet later alsnog gebeuren, én tegen hogere kosten!”

Sociaal: “Op naar een regelvrije bijstand”

“Ook op sociaal gebied liggen er belangrijke keuzes; er is de afgelopen jaren veel bereikt op het gebied van het armoedebeleid. De minimaregelingen, zoals het gratis OV voor minima, zijn voorzieningen om trots op te zijn. En voorzieningen om de komende jaren te behouden. Daarnaast zien wij ook kansen om problemen die afgelopen jaren nog onvoldoende zijn aangepakt op te lossen. Zo wordt het tijd voor een nieuwe manier om problematische schulden aan te pakken. En zouden we toe moeten gaan werken naar nieuwe vormen van regelvrije, en vooral stressvrije, bijstand.”

Open: “Geef ruimte aan inbreng Schiedammers”

“Naast groen en sociaal is het ook zaak om als gemeentebestuur nog meer open te staan voor inbreng en initiatieven uit de stad. Dan moeten raad, college en stad duidelijker afspraken maken en verwachtingen uitspreken over wie, wanneer en waarvoor ruimte krijgt, én verantwoordelijkheid neemt. Niet altijd zal het dan het college zijn dat plannen uitwerkt, niet altijd zal het de raad zijn die het laatste woord heeft. Als we participatie van Schiedammers serieus nemen, moeten we toe naar nieuwe manieren van werken. En soms, als politiek, pas op de plaats maken en ruimte geven aan de Schiedammers.”

Voor diversiteit, tegen discriminatie

“Een open Schiedam betekent ook dat iedereen in de stad zichzelf kan en mag zijn en mee kan doen. Afgelopen week werd een onderzoek gepresenteerd over discriminatie op de woningmarkt. Na alle eerdere publiciteit over discriminatie op de arbeidsmarkt maakt dit onderzoek nogmaals duidelijk dat we nog een lange weg te gaan hebben. Er is nog veel te doen voordat Yasmina net zoveel kansen krijgt als Sandra. En zonder echte actie zal het feit dat ik René heet toch blijven betekenen dat mijn sollicitatiebrief serieuzer wordt genomen dan die van Yusuf.”

Coalitie: “Stabiliteit, maar ook meer levendigheid en openheid”

“Er liggen genoeg kansen om Schiedam groen, sociaal en open te maken. Veel partijen hebben hier in de campagne mooie woorden over gesproken. Nu is het tijd om aan de slag te gaan. Een groen, sociaal en open Schiedam is onze inzet in de collegevorming. We zien genoeg scenario’s om een stabiel én ambitieus college te vormen en sluiten geen partijen uit. Het vorige college liet zien dat stabiliteit belangrijk is. Maar, de hang naar stabiliteit in de vorige raadsperiode resulteerde ook geregeld in een gebrek aan écht inhoudelijk en open debat in deze raadszaal. Wat GroenLinks betreft hebben we de afgelopen periode het trauma van eerdere bestuurscrises van ons af geworpen en achter ons gelaten. Het Schiedamse bestuur bewees zijn stabiliteit. Die bestuurlijke stabiliteit moeten we vooral koesteren en voortzetten. Maar daarnaast streven wij naar meer levendigheid en openheid in het debat in de raadszaal. Echt dualisme dus. Een collegeakkoord op hoofdlijnen, met genoeg ruimte voor inbreng uit de raad, en uit de stad!, is dan ook wenselijk.”

“Aan de slag!”

"We verheugen ons op een collegiale samenwerking om Schiedam een nog betere stad te maken. GroenLinks wil, hopelijk in een college, maar zeker ook in de raad, woorden omzetten in daden en aan de slag gaan.”