Kijk in de spiegel: discriminatie versus welkom?

De Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen organiseert 21 maart 2017 een workshop waarin we een spiegel voorgehouden krijgen. Wil je ook in die spiegel kijken? Lees bijgevoegde folder en meld je aan via schiedamverwelkomtvluchtelingen@meredia.nl.