Linda Voortman

Linda Voortman over zorg en bijstand: blijf in gesprek en geef vertrouwen!

GroenLinks Tweede Kamerlid Linda Voortman gaf 12 januari een toespraak op de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van GroenLinks Vlaardingen. Hierin blikte zij terug én vooruit op het beleid rond de zorg en de bijstand. Daarin hebben veel veranderingen plaats gevonden en dat heeft niet altijd goed uitgepakt. Voortman uitte dan ook forse kritiek: ‘Deze veranderingen zijn met de rekenmachine in de hand gedaan.’ De gevolgen hiervan zijn ‘onzekerheid en ontevredenheid.’  De conclusie van GroenLinks luidt dan ook: in 2017 moet het anders.

Linda Voortman verschijnt regelmatig in de Rijnmond-regio. Volgens haar ‘een regio met forse uitdagingen’. Vooral op sociaal gebied. Iets wat haar, als het ‘sociale gezicht’ van GroenLinks, aan het hart gaat. Zoals mensen in een achterstandssituatie: als zij onvoldoende kansen krijgen, vergroot dit de tweedeling. Polarisatie ligt dan op de loer, of mensen wenden zich af van de samenleving. Volgens Voortman is het ‘aan ons als linkse partij om dat tegen te gaan.’

Voortman hekelde de participatiewet, die ‘de strengste bijstandswet ooit is geworden.’ Positiever was zij over de decentralisatie van de jeugdzorg en de langdurige zorg naar de gemeentes. Maar dat is dan wel weer gepaard gegaan met forse bezuinigingen.

Een andere kanttekening plaatste Voortman bij het verlies aan banen in de zorg. Voortman: ‘In de totale zorg verloren 60.000 mensen hun baan. Een substantieel deel daarvan werkte in de thuiszorg. Zorg die door de VVD schamperend als 'ramen lappen' werd afgedaan.’ Een kwalificatie die Voortman ‘respectloos’ noemde, zeker omdat deze mensen juist een ‘belangrijke signalerende functie hebben.’

Het is overduidelijk dat het in 2017 anders moet.  Zo moet het probleem van de stapeling van eigen bijdragen worden aangepakt. En de tegenprestatie in de bijstand? Die moet worden geschrapt. Voortman: ‘Wij willen dat mensen in de bijstand met meer vertrouwen behandeld worden. Niemand zit voor de lol in de bijstand.’

GroenLinks vraagt ook aandacht voor de gevolgen van aanbestedingen voor werknemers in de zorg. In het streekvervoer gaan de chauffeurs automatisch mee als een andere vervoersmaatschappij een bepaald gebied overneemt. Voortman: ‘Dat moet ook kunnen voor zorgmedewerkers in de WMO en de jeugdwet.’ Natuurlijk ging Voortman niet voorbij aan de verpleeghuiszorg en het manifest van Hugo Borst en Karin Gaemers. GroenLinks ondersteunt dit manifest van harte.

Over de kosten van de zorg had Voortman tot slot een duidelijke boodschap: we moeten af van het taboe dat deze niet mogen stijgen. En ja, de keuzes die GroenLinks maakt, hebben een prijskaartje. Voortman: ‘Wij vragen daarom meer van grote bedrijven en de mensen met de hoogste inkomens. Ouderen hebben voor ons gezorgd toen wij klein waren. Het is nu onze taak goed voor hen te zorgen.’