Bomenkap A4-tracé
Bomenkap A4-tracé

Motie voor herziening bomennota

GroenLinks dient, samen met Progressief Schiedam en Fractie Janssen, bij de begrotingsbehandeling in de Schiedamse raad een motie in, waarin gevraagd wordt om een herziening van de Bomennota.

In de Bomennota is geregeld hoe er met de bomen in de stad omgegaan moet worden. Als het aan de drie partijen ligt, worden in de herziene nota hogere eisen gesteld aan de herplantplicht en mogen meer mensen meepraten over het groen in de stad, ook als dat niet direct naast de deur is.

In de afgelopen jaren zijn in Schiedam vele duizenden bomen geveld. GroenLinks heeft steeds vooraan gestaan als het ging om pogingen bomen te behouden of - op z’n minst - elke gekapte boom te vervangen door een volwaardige boom. Zo werden er voor de aanleg van de landtunnel voor de A4 maar liefst 4000 bomen gekapt, maar werden er ‘twijgjes’ voor teruggezet, als er al herplant werd. Heel recent was er veel ophef over de kap van meer dan honderd bomen langs de Westfrankelandsedijk, daar ging het vooral over de manier waarop de inspraak georganiseerd was.