Nieuwe Energie voor Groenoord - Wat weten we nu wel (en niet)?

Afgelopen commissievergadering stond “Nieuwe Energie voor Groenoord” op de agenda. Om een goede afweging te maken over of, hoe en wanneer Groenoord van het gas af gaat is het belangrijk om genoeg informatie te hebben. Zoals beschreven in de brief, ontbreekt er nu nog op 6 onderdelen informatie, ook wel de resterende bouwstenen genoemd. Bouwstenen die mede zullen bepalen of het plan daadwerkelijk haalbaar is. De gemeente is druk bezig deze informatie te verzamelen, zodat de gemeenteraad in 2020 een knoop kan doorhakken over Nieuwe Energie voor Groenoord.

Dat betekent dus dat, anders dan sommige partijen je willen wijsmaken, er nog geen besluit is genomen óf Groenoord van gas gaat. En er komt ook sowieso geen ‘gasverbod’ voor Groenoord. En de kosten voor bewoners, die zijn voorlopig nog niet te bepalen. Daarvoor hebben we eerst alle bouwstenen nodig. Verhalen over bewoners die straks gedwongen veel duurder uit zullen zijn, zijn dan ook niet terecht. Wij vinden het heel jammer dat sommige partijen de afgelopen maanden met halve waarheden en hele leugens vooral uit lijken te zijn op onrust en bangmakerij. 

Want wat weten we nu wel zeker? In het actieplan wordt letterlijk genoemd wat de ambitie is: betaalbare en duurzame warmtevoorziening. Voor zowel huiseigenaren als huurders. Dit heeft niet alleen voordelen qua wooncomfort, maar de hele wijk krijgt een impuls door tegelijkertijd hiermee ook andere problemen of vraagstukken aan te pakken of mee te nemen.  Door deze ‘meekoppelkansen’ wordt 1+1 = 3.

 

Maar dat er ook zorgen zijn begrijpen we. 

Zo vinden wij het óók belangrijk dat de huren niet onredelijk stijgen na de verduurzaming van woningen. Ook niet nadat deze woningen vrij komen, zodat deze mogelijk boven de sociale huurgrens uitkomen. Het is belangrijk Groenoorders, en toekomstige Groenoorders, niet op kosten te jagen. ‘Woonlastenneutraal’ is voor GroenLinks Schiedam dan ook het uitgangspunt. 

Het niet op kosten jagen geldt natuurlijk ook voor woningeigenaren. Het is belangrijk om hen te actief te informeren over stimuleringsmaatregelen en mogelijkheden zodat zij goed geïnformeerd een afweging kunnen maken over de te nemen stappen. Als het zover is.

 

Duidelijke en transparante communicatie over het proces en de stand van zaken zijn hierbij noodzakelijk. Neem Schiedammers serieus, vraag naar hun ideeën en onzekerheden, en zorg voor snelle en juiste antwoorden. Ook, en misschien wel juist áls er nog geen inhoudelijke antwoorden gegeven kunnen worden. Gelukkig is in het uitvoeringsplan hier al veel aandacht voor en was de presentatie op het Stadserf een mooi voorproefje.  En we zijn dan ook blij dat er nu al betrokken bewoners zijn die nu al hun vragen, zorgen en ook steun met ons delen. Zo heeft bijvoorbeeld de Groenoord Belangengroep al meerdere malen zeer bevlogen ingesproken tijdens vergaderingen. Daar zijn we blij mee.

En laten we vooral voor ogen houden wat Nieuwe Energie voor Groenoord allemaal kan opleveren. Veiligere woningen, meer wooncomfort, sociale kansen, werkgelegenheid, heringerichte buitenruimte en betrokkenheid bij de wijk. Het wordt als we daar volgend jaar toe besluiten beter wonen in Groenoord. En dan ook nog duurzaam!

 

Maar er is dus nog geen besluit. De cijfers zijn nog niet definitief. Pas als alle bouwstenen compleet is weten we of Nieuwe Energie voor Groenoord sociaal en duurzaam kan. En of we dit willen doen. Dan is ook bekend wat er met de woonlasten van de bewoners gebeurt als we niets doen, als bijvoorbeeld de gasprijzen gaan stijgen. Het zou zomaar kunnen zijn dat ze dan uiteindelijk duurder uit zijn dan wanneer Groenoord van gas los zou gaan. Maar om dat zeker te weten, hebben we echt de verschillende bouwstenen nodig.

Ons gevoel zegt dat het goed komt. We kijken dan ook met smart uit naar volgend jaar om op basis van feiten te kijken hoe het ervoor staat.

De bijdrage van Sandra tijdens de commissievergadering kun je hier terugkijken.