Nieuwjaarsbijeenkomst GroenLinks Schiedam in teken optimisme en verandering

Het is januari en dus tijd voor nieuwjaarsbijeenkomsten. Zodoende konden zondagmiddag 15 januari GroenLinks-leden, sympathisanten en belangstellenden aanschuiven bij de gezellige nieuwjaarsreceptie van de afdeling  Schiedam. Onder het genot van een hapje en drankje was er volop ruimte voor een gezellig gesprek en korte speeches. Jeroen Ooijevaar als fractievoorzitter van GroenLinks in de raad blikte terug op het afgelopen jaar en zag daar een aantal ontkiemende zaadjes die GroenLinks had geplant, uitkomen. Arno Bonte van GroenLinks Rotterdam en tevens kandidaat voor de Tweede Kamerfractie, richtte zijn blik op de nabije toekomst  in dit belangrijke verkiezingsjaar. Campagneleider Ed Gloudi deed uit de doeken wat er in Schiedam allemaal op stapel staat. Krispijn Beek bracht als voorzitter van GroenLinks Schiedam ten slotte een toost uit op het nieuwe jaar en de verandering.
 

Er staat dit jaar veel op het spel. Volgens Arno Bonte is dit zelfs ‘het belangrijkste verkiezingsjaar sinds de Tweede Wereldoorlog.’ We staan op een driesprong: ‘Gaan we door met het economisme van het huidige kabinet, gaan we rechtsaf naar het populisme van Wilders en consorten, of kiezen we voor idealisme?’ Bonte maakte duidelijk dat hij samen met GroenLinks voor dat laatste staat.

Hij deed dit aan de hand van drie centrale thema’s: vluchtelingen, klimaat en armoede. Doorgaan op de voet van het huidige kabinet betekent achteroverleunen, doorgaan met gas oppompen en aanleggen van nóg meer snelwegen en multinationals paaien met belastingvoordelen. Wie de route van de populisten volgt, zal ‘bij het vluchtelingenprobleem moord en brand schreeuwen, op het gebied van klimaat de kop in het zand steken en schuldigen aanwijzen als het om armoede gaat.’ Als alternatieven noemde Bonte ‘compassie’, ‘de gezondheid van mensen en de planeet centraal stellen’ en ‘zorgen voor een eerlijke inkomensverdeling.’

Jeroen Ooijevaar keek terug op wat de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Schiedam had bereikt: ‘We zijn de meest zichtbare partij en scoren vooral op de inhoud.’ Maar ook: ‘Het is moeilijk oogsten als je in de oppositie zit. Toch hebben we het nodige bereikt.’ Maar, zo constateerde Ooijevaar, ‘daar krijgen we niet altijd de credits voor.’ Hij noemde de duurzaamheidsparagraaf en het ‘right to challenge’ die nu in het gemeentelijk beleid zijn vastgelegd. Ook voor 2017 staan er nog genoeg onderwerpen op de agenda van GroenLinks Schiedam. Ooijevaar noemde de luchtkwaliteit, zorgen om de woningvoorraad en de Rotterdamwet. Die wet vindt GroenLinks nog steeds een onding. Verder zijn er nog de nodige slagen te winnen waar het de bestuurlijke vernieuwing betreft.
Met andere woorden: GroenLinks is nog niet klaar mét en ín Schiedam.

Ten slotte lichtte campagneleider Ed Gloudi de campagneplannen voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart dit jaar toe. Een greep uit de plannen: GroenLinks gaat omwonenden van het tunneldak A4 bomen aanbieden als symbolische vervanging van alle bomen die gesneuveld zijn tijdens de aanleg van A4. Van herplanten van deze bomen door Rijkswaterstaat is tot nu toe weinig terecht gekomen. Veel verder dan het planten van ‘veren’ of sprieten is het niet gekomen. Reden waarom de Stichting Batavier een juridische actie is begonnen die GroenLinks Schiedam van harte ondersteunt. Een ander plan is een huis-aan-huis-actie om de uitbreidingsplannen van Rotterdam Airport onder de aandacht te brengen. Rotterdam Airport wil meer ‘geluidsruimte’ en dat betekent meer vluchten en dus ook méér herrie, luchtvervuiling en overlast.

Er staan nog allerlei andere (prik)acties in de campagneplanning. Wil je hier meer over weten? Heb je zin om ook aan een actie mee te doen? Neem contact op via groenlinksschiedam@gmail.com. En neem even een kijkje op de campagnepagina.