Zondagmiddag 17 januari hield GroenLinks Schiedam haar traditionele nieuwjaarsborrel. De gezellige en goed bezochte bijeenkomst vond dit jaar plaats in Lucas Drinkwinkel aan de Grote Markt. Een nieuwjaarsreceptie kan uiteraard niet zonder speeches. De drie sprekers gaven een korte terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op 2016.

GroenLinks fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar beet de spits af. Hij vroeg de aanwezigen niet meteen weg te lopen, maar ‘toen ik nadacht over wat ik in dit verhaaltje wilde zeggen, liet ik me even inspireren door de VVD'er Johan Remkes en de PVV'er Geert Wilders’. Remkes had de mogelijkheid geopperd gemeenteraden die er een puinhoop van maken te ontbinden. En Wilders grijpt iedere gelegenheid aan de Tweede Kamer ‘nepparlement’ te noemen.

Ooijevaar stelde daarom de vraag of deze uitspraken ook voor de Schiedamse raad golden. Hij hekelde de gezapigheid van de raad: ‘Het is deze raadsperiode nog nooit voorgekomen dat een voorgelegd collegevoorstel is verworpen of zelfs maar geamendeerd’. Met andere woorden: ‘Is er sprake van een nepraad’? Zover wilde Ooijevaar niet gaan hoewel hij graag een actievere raad zou zien.

Dat gezegd hebbende, constateerde Ooijevaar dat het in ieder geval niet aan GroenLinks gelegen heeft. Hij gaf een mooie bloemlezing van onderwerpen die de fractie afgelopen jaar heeft aangekaart. Denk daarbij aan statiegeld, het basisinkomen, de opvang van vluchtelingen, het revolving fund (voor investeringen in duurzaamheid) en wat al niet meer. En voor 2016 staat er nog het nodige op de rol, wat kort samengevat neerkomt op ‘de verduurzaming van Schiedam, het bewaken van de sociale agenda en het bevorderen van transparantie bij het bestuur van Schiedam’.

Ten slotte gaat de fractie actieve GroenLinks-leden meer betrekken bij de politieke besluitvorming. Dit jaar gaan drie klankbordgroepen van start: groen (duurzaamheid), rood (sociaal)  en wit (bestuurlijke transparantie).
Afsluitend: ‘Wij hebben in Schiedam geen nepraad, maar wel een raad die peper in zijn reet nodig heeft. Wij als GroenLinks gaan nog meer peper leveren’.

Namens het bestuur van GroenLinks Schiedam vervolgde voorzitter Krispijn Beek met zijn speech. Volgens hem wordt 2016 een opmaat voor de landelijke verkiezingen die uiterlijk 2017 zullen plaatsvinden. Hij deed alvast een beroep op de leden voor de komende campagne die na de zomer zal beginnen. Over het duurzaamheidsprogramma van de gemeente had hij weinig goeds te melden: ‘Het duurzaamheidsprogramma van de gemeente is nog niet concreet genoeg en toont bovendien weinig daadkracht’. Met een klimaattop wil GroenLinks daar verschil in maken. Deze top moet gaan over lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Het bedrijfsleven, met name partijen uit de maritieme cluster, zijn daarbij van harte welkom. Deze klimaattop zal wat GroenLinks betreft in oktober plaats moeten vinden.

Beek sloot zijn speech af met de resultaten van een mooi duurzaam initiatief: GroenLinks Schiedam had  geld ingezameld voor het eerste project van het Schiedams Energie Collectief (SEC), namelijk het plaatsen van zonnepanelen op het Wennekerpand. De inzameling heeft 525 euro opgeleverd en dat is genoeg voor 21 zonnedelen of ongeveer 1,5 zonnepaneel. Ted Konings nam namens het SEC het ingezamelde bedrag in ontvangst.

Als laatste was Robert Klumpes aanwezig om namens de provinciale GroenLinks-fractie een woord te spreken en het glas te heffen. Klumpes ging in op de belangrijke rol die de provincie als bestuurslaag speelt op het gebied van groen en duurzaamheid. In zijn ogen valt er op dit gebied genoeg te kiezen: ‘Het gaat om grijs tegen groen, autowegen tegen natuurgebieden, vuile industrie of schone lucht en fossiele brandstoffen of hernieuwbare energie’. GroenLinks zit in de oppositie, maar steunt de coalitie op het gebied van de energietransitie, met name van windmolenlocaties.

Klumpes vroeg aandacht voor de themamiddag* die op 30 januari in Rotterdam zal plaatsvinden. Het gaat over de ‘warmterotonde’, ‘een project van 4.3 miljard voor distributie en gebruik van (rest)warmte uit het Botlekgebied’. Klumpes wees op de voordelen: ‘De restwarmte wordt in ieder geval gebruikt’. Er schuilt echter ook een addertje onder het gras: ‘Het gaat om ouderwetse technologie en kolencentrales krijgen hierdoor een extra incentive’. De meningen over de wenselijkheid van een warmterotonde zijn vanwege dit addertje binnen GroenLinks nogal verdeeld. Reden temeer om daar met elkaar over in discussie te gaan.

De aanwezigen besloten de nieuwjaarsbijeenkomst met een toast op 2016: GroenLinks Schiedam is er klaar voor!

* De themamiddag vindt plaats in de Nieuwe Banier in Rotterdam en alle leden zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn. Inschrijven is wel verplicht op info@glzh.nl.
Programma:
Themamiddag Warmterotonde 13.30 – 17.00 uur
Nieuwjaarsreceptie GroenLinks Zuid-Holland 17.30 – 19.30 uur.