Berend Potjer
Berend Potjer, lijsttrekker bij de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart

Onderzoek naar andere invulling locatie Rotterdam Airport

Afgelopen woensdag werd in de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland gesproken over het zogenaamd luchtvaartdossier. Op voorstel van GroenLinks besloot de vergadering om onderzoek te laten doen naar een andere invulling van het terrein van Rotterdam The Hague Airport. Ook is besloten om in afwachting van het onderzoek geen uitbreiding van de geluidsruimte van het vliegveld toe te staan en dat de provincie de kosten voor geluidsmetingen voor zijn rekening zal nemen.

"Tot zeer recent werd altijd gezegd dat het vliegveld belangrijk is voor Rotterdam," zegt Berend Potjer, woordvoerder luchtvaart en lijsttrekker bij de verkiezingen op 20 maart, "De gemeente Rotterdam kijkt daar inmiddels anders tegenaan. De stad zet inmiddels in op krimp van de luchthaven. Het is dus fantastisch dat wij nu gaan onderzoeken hoe die ruimte het beste gebruikt kan worden als er een kleiner of zelfs helemaal geen vliegveld meer is. Er wordt onderzocht of vakantievluchten opwegen tegen overlast, ruimtegebruik en klimaatschade. En wordt bekeken of het vliegveld beter kan vertrekken, zodat de inwoners van Rotterdam, Schiedam, Delft en Lansingerland meer rust, meer groen en meer schone lucht krijgen. Door Rotterdam Airport te sluiten of te verkleinen kunnen we daar voor zorgen."

Menno Siljee, Schiedammer en nummer 8 op de lijst voor GroenLinks, is blij: “Het is goed om te zien dat onze provinciale fractie een meerderheid achter dit plan heeft gekregen. Onze afdeling heeft bij de vaststelling van het programma aangedrongen op een onderzoek naar de voor- en nadelen van het vliegveld. De omwonenden hebben recht op alle informatie, niet alleen de informatie die door het vliegveld wordt aangeleverd. Het aannemen van deze motie mag worden gezien als een overwinning voor de bewonersgroepen die hier al jaren op aandringen, zoals de Schiedamse klankbordgroep RTHA."

Op 15 maart komt Tweede-Kamerlid Suzanne Kröger naar Schiedam om met betrokken Schiedammers te praten over de overlast van het vliegveld. Aanmelden voor de bijeenkomst in Natuurcentrum de Boshoek kan hier.

GroenLinks zet overigens in op de trein, als alternatief voor vluchten tot 750 kilometer. Er is een petitie gestart om dit standpunt kracht bij te zetten.