Ooijevaar: Eneco-dividend in duurzaamheidsfonds

GroenLinks-fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar heeft bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad mede namens Progressief Schiedam en Fractie Janssen gepleit voor een duurzaamheidsfonds. Volgens Ooijevaar kan het dividend dat de gemeente jaarlijks ontvangt van Eneco ingezet worden om een revolverend fonds in te richten, net als het fonds voor particuliere woningverbetering. Door het geld uit zo'n fonds niet weg te geven, maar uit te lenen, komt het geld steeds weer terug om opnieuw geïnvesteerd te kunnen worden. Investeringen in duurzaamheid door gemeente, woningbezitters en corporaties worden nog eens extra gestimuleerd, omdat bij een dergelijk fonds een lage of zelfs helemaal geen rente gerekend wordt. Met het voorstel willen de drie partijen de investeringen in duurzaamheid naar een hoger plan brengen. Ooijevaar: "Uit de berichten over de klimaattop in Berlijn en de tegenvallende inzet van het nieuwe kabinet blijkt, dat het erg nodig is om meer te doen om de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Ook Schiedam moet daar zijn steentje aan bijdragen."