Open brief: Bomen Westfrankelandsedijk

Geachte wethouders,

De afgelopen weken is er veel commotie ontstaan over het voornemen van het college om voor de herinrichting van de Westfrankelandsedijk 79 vergunningsplichtige en 22 vergunningsvrije bomen te kappen. Deze commotie maakt een gedeelde zorg van heel veel Schiedammers zichtbaar. Een zorg die ook ik deel. In navolging van de oproep van de Bewonersvereniging Schiedam West stuur ook ik u een brief.

Deskundigen, bewoners, gebruikers van de Westfrankelandsedijk... niemand begrijpt waarom deze bomen aan de lange lijst van gesneuvelde groene reuzen moeten worden toegevoegd.

Ik hoop oprecht dat u in de aangekondigde bijeenkomst met meer begrip voor de zorgen van Schiedammers toelichting geeft, en luistert(!), dan tot nu toe is gebeurd. Ik ben nog geen Schiedammer tegen gekomen die tegen de komst van het provinciale fietspad is. Het probleem zit hem in het voetpad dat volgens de gemeente direct naast het fietspad zou moeten komen. Dan is er geen ruimte meer voor de bomen. En dat begrijpt dus niemand; waarom moet dat voetpad per se naast het fietspad?

In het verweerschrift dat namens het college is ingediend als reactie op de bezwaren van bewoners staat geen duidelijk antwoord op de terechte vragen. Er wordt vooral op een nogal formalistische en bureaucratische manier uitgelegd waarom veel mensen die bezwaar indienden geen 'belanghebbenden' zijn. Ze wonen niet binnen 100 meter van te kappen bomen of hebben er geen direct zicht op. Formeel zult u gelijk hebben, moreel is het niet uit te leggen dat alleen Schiedammers die aan die voorwaarden voldoen belang hebben bij behoud van groen in Schiedam. Effecten op gezondheid, geluidshinder en groenbeleving stoppen niet na 100 meter.

Inhoudelijk gaat uw verweerschrift nauwelijks in op de basale vraag waarom het geplande voetpad, dat volgens de gemeente naast het nieuwe fietspad moet komen, niet gewoon aan de andere kant van de weg kan komen te liggen. Dan is er genoeg plek voor zowel de bomen als het fietspad. De provinciale plannen spreken niet over een voetpad, maar over een fietspad. Vlaardingen, waar het vervolg van het regionale fietspad komt, legt alleen een fietspad aan.

De wethouder zegt op Twitter dat de verkeersveiligheid een reden is, maar dat geldt toch slechts voor de paar bomen die zouden moeten wijken voor een rotonde die in plaats van de gevaarlijke kruising komt?

Het is überhaupt de vraag waarom een breed voetpad bij een bedrijventerrein nodig is. Er ligt parallel aan de Westfrankelandsedijk een park waar het prachtig wandelen is. Ik kom in uw verweerschrift slechts één echt argument voor een gecombineerd voet/fietspad tegen: "Bij een voetpad aan de noordzijde dienen beide paden afzonderlijk te worden verlicht." Begrijp ik hieruit nu goed dat het feit dat er een paar lantarenpalen extra geplaatst zouden moeten worden, reden is om tientallen volwassen bomen te kappen? Dat kan toch niet serieus zijn? De veelgestelde vraag waarom de bomen niet gespaard kunnen worden is nog steeds niet beantwoord.

GroenLinks Schiedam maakt zich al lange tijd zorgen om de steeds verdergaande ontgroening van Schiedam. Voorbeelden zijn er te over: de aanleg van de A4 leidde tot duizenden bomen minder, in Kethel werden honderden bomen gekapt en in Harga is inmiddels van ruim 700 bomen onzeker of en waar deze herplant zullen worden. Waar bomen worden geplant zijn dit vaak twijgjes, daarmee kan de functie van de volwassen bomen die zijn verdwenen niet vervangen worden. Zoals GroenLinks-fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar al schreef is deze kwestie de laatste druppel in een heel, heel grote emmer. Het doet mij dan ook deugd dat de geplande kap aan de Westfrankelandsedijk eindelijk tot echt breed verzet leidt. Dat werd tijd!

Met deze brief roep ik u op om antwoord op de veelgestelde en breed gedeelde vragen over de geplande kap op de Westfrankelandsedijk te geven. Ook roep ik u in algemene zin op om in het college meer moeite te doen voor behoud van groen in Schiedam. Als bomen omwille van veiligheid gekapt moeten worden begrijp ik dat, maar plant dan ten minste evenveel volwassen bomen terug. En betrek Schiedammers erbij, ook als ze op meer dan 100 meter afstand wonen zijn ze belanghebbende.

Ik voeg mijn brief bij de vele, vele reacties die het college al kreeg en ik reken erop dat er nog heel veel reacties en brieven zullen volgen van vele bezorgde Schiedammers. Ik stuur deze brief niet alleen aan u, ik maak er een open brief van. Want ik doe een beroep op u om de reacties en bezwaren van oprecht bezorgde en verbaasde Schiedammers niet zomaar van tafel te vegen. Formeel juridisch staat het college in zijn recht, maar niet ingaan op zorgen die bij Schiedammers leven is moreel verwerpelijk. Strijk alstublieft met de hand over het hart en luister naar uw stadgenoten. Bekijk de alternatieven die worden aangedragen en denk nog eens goed na voor u de motorzaag start!

 

René Karens

Lijsttrekker GroenLinks en bewoner Schiedam-West