Praten in de Raad en luisteren op straat: GroenLinks steunt bewonersparticipatie

Zaterdagmiddag 7 juli ging een groep Groenlinksers de straat op in de Vakbondsliedenbuurt. De reden? Er loopt daar nu een buurtraadpleging waarin bewoners de kans hebben zelf te bepalen of de parkeerproblemen in hun wijk worden aangepakt met betaald parkeren. Vorige maand werd deze buurtraadpleging besproken in de Raad. GroenLinks en Progressief Schiedam hebben toen, gesteund door vrijwel alle andere partijen, een amendement op het voorstel ingediend. Het doel daarvan was het verhogen van de opkomstdrempel en het oproepen van het college om er alles aan te doen zoveel mogelijk bewoners bij deze buurtraadpleging te betrekken.

Die buurtraadpleging loopt nu. Om de bewoners hieraan te herinneren, ze op te roepen zich uit te spreken en het gesprek aan te gaan over deze en andere onderwerpen trok GroenLinks de wijk in en zijn we het gesprek aangegaan. Fractievoorzitter René Karens: “We gaan met GroenLinks leden vaker Huis-aan-Huis om van Schiedammers te horen hoe het gaat en wat ‘de politiek’ daarmee zou kunnen doen. Wij vinden het belangrijk dat Schiedammers zelf kunnen bepalen wat er in hun wijk gebeurt. In de raad hebben we ons daarom hard gemaakt voor het betrekken van zoveel mogelijk bewoners van de Vakbondsliedenbuurt. Het is enorm gaaf om dan ook op straat te merken dat dit inderdaad gebeurt en hier zelf ook aan bij te dragen.”

In de gesprekken met bewoners werd duidelijk dat veel van hen zich hebben of zullen laten horen bij de buurtraadpleging. Raadslid Sandra Mantingh: “Het is goed om te zien dat een groot deel van de bewoners zijn stem heeft laten horen of dat nog gaat doen. Op onze extra herinnering werd enthousiast gereageerd, en waar nodig hebben we nog wat uitleg gegeven. We zijn in ieder geval benieuwd wat de opkomst en de uitslag wordt!”

De buurtraadpleging loopt nog tot en met 13 juli. De opkomstdrempel is 30% van de bewoners en er wordt besloten met een gewone meerderheid (50%+1 van de bewoners).