Regeerakkoord: grotere ongelijkheid in Schiedam

Schiedam is geen Wassenaar: een veel gehoorde kreet. Het deze week gepresenteerde regeerakkoord is prettiger voor inwoners van Wassenaar dan voor inwoners van Schiedam. Gelukkig kunnen Schiedammers in actie komen!

Het regeerakkoord van D66, VVD, CDA en ChristenUnie belooft weinig goeds voor het duurzaamheid en eerlijk delen. Wat de gevolgen voor Schiedam en haar inwoners zal zijn bestuderen we nog. Wat in ieder geval al duidelijk is, is de aangekondigde BTW-verhoging op de eerste levensbehoeften van 6% naar 9%. Het is evident dat deze ingreep flink gevoeld zal worden, vooral voor Schiedammers met een smallere beurs. Het is de inzet van GroenLinks, ook in Schiedam, om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen. Landelijke maatregelen zoals deze helpen ons daar niet bij.

Gelukkig heeft GroenLinks samen met een brede coalitie een actie opgezet tegen deze BTW-verhoging. GroenLinks Schiedam beveelt van harte aan te tekenen!

www.geenbtwverhoging.nl

Jeroen Ooijevaar