René Karens
René Karens

RET dwingt Schiedam tot waardeloze keuze

Het vrij reizen voor minima kan niet worden verlengd en daar baal ik vreselijk van.

De regeling voor het vrij reizen voor minima loopt af op 1 oktober. Het college heeft overlegd met de RET over de voorwaarden voor een verlenging van de regeling. De RET heeft besloten het tarief flink te verhogen. Het zou betekenen dat de gemeente Schiedam voortaan anderhalf miljoen euro betaalt. Dat is veel te veel én dat zou ten koste gaan van andere regelingen.
Toen de regeling in Schiedam werd voorgesteld is met de RET overlegd over mogelijkheden en kosten. Die waren te overzien, hoewel het over forse bedragen ging. Op 1 april liep de oorspronkelijke regeling af. Met de verkiezingen voor de deur heeft de gemeenteraad begin dit jaar besloten de regeling met enkele maanden te verlengen tot 1 oktober.
 

De kosten die voor die extra maanden gerekend werden door de RET waren al behoorlijk hoger dan het oorspronkelijke bedrag. Volgens de RET omdat er door mensen uit de doelgroep veel gebruik van wordt gemaakt. De afgelopen tijd is door de gemeente opnieuw met de RET overlegd. De RET is inmiddels door meer gemeenten benaderd met het verzoek een regeling als dit mogelijk te maken. En de RET heeft vervolgens een ‘systematiek’ gekozen om een tarief voor het ‘product’ te bepalen. Het resultaat? Voor Schiedam zou het verlengen van de huidige regeling een kostenpost betekenen van € 1.448.940 per jaar. U leest het goed, anderhalf miljoen euro!

Ik begrijp niet waar dit bedrag op is gebaseerd. Drie keer zoveel als de oorspronkelijke prijs. Er maken momenteel ongeveer 7.000 mensen uit Schiedam gebruik van de regeling. Dat komt neer op bijna twintig euro per persoon per maand om een lege stoel te vullen, is dat nou redelijk? Een lege stoel? Ja, want er hoeft geen bus, tram of metro extra te rijden als deze doelgroep gebruik maakt van het OV. Er zijn, zeker buiten de spits, meer dan voldoende lege plekken.

En dat terwijl het vrij reizen voor deze Schiedammers enorm veel betekent. Niet alleen qua financiën, maar juist ook op sociaal gebied. Zoals uit de evaluatie blijkt leidt deze voorziening tot een hogere kwaliteit van leven en helpt het eenzaamheid te bestrijden. Van een bedrijf als de RET mag je toch verwachten dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen. Nu willen ze anderhalf miljoen hebben uit ons budget voor minima-regelingen voor het vullen van lege stoelen met mensen die het zo hard nodig hebben. Die met deze regeling in staat worden gesteld hun isolement te doorbreken, weer onder de mensen te zijn. Ik snap er helemaal niets van.

GroenLinks had deze regeling graag behouden. We willen namelijk graag dat ook iedereen die het minder breed heeft in staat wordt gesteld actief, mobiel en betrokken te zijn. Maar met deze prijzen kan dat niet. Dat is wrang, maar het zou ten koste gaan van andere regelingen die de minima helpen actief, mobiel en betrokken te zijn.
 

GroenLinks zal er bij het college op aandringen de RET nog een keer aan te spreken op de maatschappelijke verantwoordelijkheid. En Schiedam moet dit probleem ook aan de orde stellen in de overleggen van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, waar de afspraken over het openbaar vervoer in de regio gemaakt worden. Er zijn immers meer gemeenten in de regio die tegen dezelfde tarieven van de RET aanlopen. Waarom kunnen we een prachtige voorziening als dit niet gezamenlijk van de RET vragen?

Politiek is keuzes maken. Maar sommige keuzes wil je eigenlijk niet maken. Helemaal als je niet begrijpt waarom die keuze überhaupt moeten worden gemaakt. GroenLinks zal zich er daarom voor inzetten om lokaal te doen wat er kan om mensen die dat nodig hebben te helpen. Op korte termijn door de regeling voor senioren met een minimuminkomen in elk geval nog een half jaar te verlengen. En door in de tussentijd alternatieven te bedenken om het uiteindelijke doel, armoede en eenzaamheid bestrijden en Schiedammers vooruit helpen, te bereiken.

René Karens
Fractievoorzitter GroenLinks Schiedam