Samen... Schiedam!

Het is nog moeilijk om te kunnen inschatten wat de gevolgen van de Coronacrisis voor de Schiedamse samenleving zullen zijn. Op dit moment is het van belang om alles-op-alles te zetten om het aantal besmettingen te beperken en de volksgezondheid voorop te stellen. Toch is het ook van belang om ons voor te bereiden op de periode dat het dagelijks leven weer op gang zal komen. Dat dit niet een inspanning van slechts het Rijk of de gemeente zal zijn is duidelijk.

De gemeente Schiedam is voorzichtig aan het aftasten wat de effecten voor bijvoorbeeld de culturele sector zullen zijn. Niet zo vreemd dat hiermee begonnen is: niet alleen is kunst en cultuur van wezenlijk belang voor de Schiedamse samenleving, ook ontvangen instellingen in deze sector subsidie van de gemeente, maar ook de huisbaas van veel van deze organisaties is diezelfde gemeente. Zonder bezoekers geen inkomsten en dus ook problemen om het hoofd financieel boven water te houden. En is het onmogelijk om de met de gemeente gemaakte afspraken, die tegenover de financiële bijdrage staan, na te komen.

Het is niet alleen cultuur die onder druk staat, de crisis trekt ook een zware wissel op de lokale detailhandel, de horecabedrijven en kappers die hun omzet hebben zien kelderen, als zij überhaupt hun diensten op een verantwoorde wijze kunnen aanbieden. Het Rijk heeft wel voor talloze regelingen gezorgd, maar de druk op de schouders van deze ondernemers is loodzwaar. Zeker voor degenen die de last in hun eentje moeten dragen.

Ook verenigingen in onze stad ondergaan de gevolgen van de crisis. Of het nu gaat om de sportclubs en scouting-verenigingen die net weer een beetje bewegingsruimte hebben gekregen, de ouderen-sociëteit die alle activiteiten heeft moeten schrappen of de wijkgebouwen die noodgedwongen de deuren hebben gesloten: de klap is hard aangekomen. Schiedamse verenigingen en de duizenden daaraan verbonden vrijwilligers zullen er een zware dobber aan hebben om hun club weer op de rails te krijgen en de stadsgenoten waar zij zich voor inzetten weer te kunnen bieden wat er vóór maart wel mogelijk was.

We moeten ons voorbereiden voor de periode na deze crisis. Daarvoor is nodig dat de gemeente samen met alle betrokken Schiedammers, zij het virtueel, om de tafel moet gaan zitten. Het zou mooi zijn dat ook Groenlinks een dergelijke bijeenkomst houdt. Dat in die gesprekken soms moeilijke keuzes gemaakt moeten gaan worden, is haast onoverkomelijk. Er zal een kritisch gekeken moeten worden naar alle begrote uitgaven: dat geldt dan ook voor de voorgenomen besteding van de Enecomiljoenen.

Schiedam heeft de afgelopen twee maanden getoond dat het veerkrachtig is om de zware gevolgen van deze crisis op te vangen. Het opstellen van een gezamenlijk plan om onze stad weer op de been te krijgen zou een volgend doel moeten zijn. Samen Schiedam blijft daarbij het motto!

Menno Siljee