Dak Ketheltunnel
Dak Ketheltunnel

Schiedam ziet tussen het bosplantsoen de bomen niet meer

De gemeente Schiedam peinst er niet over om meer dan de geplande 450 “echte” bomen terug te planten op en langs het talud van de Ketheltunnel. In 2011 en 2012 werden er 4500 gekapt en die zouden allemaal een op een gecompenseerd worden. Nadat de rechter in november vorig jaar geen uitspraak wou doen over het gemeentelijk plan om geen bomen terug te zetten maar “veren” en bosplantsoen, kreeg de gemeente een herkansing. De besluitvormingsprocedure moest over en GroenLinks en PS riepen eind december het college door middel van raadsvragen op om even pas op de plaats te maken en eerst met de gemeenteraad in gesprek te gaan over welke invulling nu wenselijk was.
 

Het college heeft de vragen van GL/PS nog niet beantwoord. Hoewel, men is gewoon doorgegaan: op 10 januari besloot het college het beplantingsplan ongewijzigd opnieuw goed te keuren en te publiceren. Daarmee de gestelde vragen totaal negerend. Dit betekent dat het in de ogen van de GroenLinks-fractie inferieure herplantingsplan waarin veel te weinig duurzaam groen terugkomt alsnog weer inzet wordt van gerechtelijke procedures van o.a. Batavier, Milieudefensie en Bomenridders. Opnieuw moeten burgers tijd en geld investeren om de gemeente via de rechter te dwingen hun eigen bomenbeleid serieus te nemen.

Antwoorden op de door GroenLinks en PS gestelde vragen kwamen er ook niet op de door de gemeente belegde informatieavond over de inrichting van het dak en de taluds van de Ketheltunnel. Daar worden in totaal slechts 367 “echte” bomen geplaatst en 380 “geveerde bomen” in plukjes bosplantsoen. Omwonenden hadden kritiek op ontwerp en inrichting van het beoogde groen: niet echt functioneel en wat schiet de stad er nu eigenlijk mee op? Men mocht meepraten over de plek van enkele bomen en wat bosplantsoen. Wezenlijke veranderingen van het ontwerp bleken niet meer mogelijk: de bomen zijn al besteld, want  in maart en april wil de gemeente de bomen en veren laten planten.  De antwoorden op de vragen die GroenLinks en PS stelden, zullen tegen die tijd wel binnen zijn; als mosterd na de maaltijd.