René Karens
René Karens

Selectieve verontwaardiging: dierenwelzijn als anti-Islamargument?

Ophef in Schiedam! Nou ja, op Twitter dan. Arie Villerius (Leefbaar Schiedam) reageerde op beelden met ‘rivieren van bloed’ na het offerfeest in Bangladesh. Zijn tweet luidde: “domme onontwikkelde inboorlingen”. Het kwam hem op kritiek te staan, onder meer van D66'er Glavimans. Zij reageert: “Dit soort woorden is volstrekt ongepast voor een volksvertegenwoordiger. Schiedam onwaardig”.

Een discussie over de rituele slacht raakt al snel de grondwettelijke vrijheid van godsdienst. Die discussie is ingewikkeld. GroenLinks vindt dat lijden door dieren zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Tegelijkertijd vinden we de rechten van, ook religieuze, minderheden belangrijk. Zulke rechten moeten we beschermen, zelfs als anderen die niet begrijpen of waarderen. Discussies hierover verdienen nuance. Denigrerende bewoordingen zoals in dit voorbeeld hebben volgens mij weinig nut in een constructief gesprek of debat. Politici zouden het goede voorbeeld moeten geven door zich fatsoenlijker uit te drukken als zij hun mening geven. Een tweet van maximaal 140 tekens leent zich daar minder voor. In de bewuste tweet waren echter nog 108 tekens over… Ruimte genoeg dus voor meer context en nuance!

De feiten dan: de beelden waartegen Villerius ageerde zijn al een jaar oud. Ze laten de straten van Dhaka zien na het offerfeest én zware moessonregens die de straten overspoelden. Dat maakt het leed van de, volgens de BBC, 100.000 dieren overigens niet minder. Echter, het dierenleed dat wordt veroorzaakt door ritueel slachten is in Nederland een stuk kleiner dan het dierenleed dat ‘wij’ veroorzaken door het in stand houden van de bio-industrie. Megastallen die in de fik vliegen en miljoenen dieren die in een helse omgeving zonder enige leefruimte ‘opgroeien’. Onnodig en extreem dierenleed met verminkingen en ernstige stress is het gevolg. In juni 2017 alleen al werden er volgens het CBS in Nederland al 157.000 runderen, 1.264.600 varkens en 47.983.000 kippen geslacht. ‘Rivieren vol bloed’, vergeleken bij de 100.000 dieren in Dhaka. En dat in Nederland! Zijn wij dan ook ‘domme onontwikkelde inboorlingen’? Helaas zien wij dat leed bijna nooit; in de supermarkt ligt de kiloknaller er vaak ruimer, schoner en prettiger bij dan het dier in de stal.

Ik ga ervan uit dat in dit geval oprechte ergernis over dierenleed de aanleiding voor de tweet was. Helaas worden religieuze gebruiken, zoals de rituele slacht, vaak gebruikt als middel voor selectieve verontwaardiging. Dierenwelzijn als verkapt anti-Islamargument. Het zou goed zijn als politici zich samen met GroenLinks, Partij voor de Dieren en andere medestanders zouden willen inzetten voor een beter leven voor dieren. Het gesprek daarover mag stevig, inhoudelijk en scherp zijn, maar wel graag fatsoenlijk. Als ik GroenLinks in 2018 in de gemeenteraad mag vertegenwoordigen, zal ik me inzetten om dit soort discussies op die manier te voeren. Ik hoop daarin ook Leefbaar Schiedam als partner te vinden!

René Karens