Stadserf over wonen in Schiedam

Hoe willen de Schiedammers in 2030 wonen? Dat was de vraag tijdens het Stadserf van dinsdagavond 17 januari. De gemeente Schiedam, Woonplus en het SOBO hebben over de Woonvisie 2030 een raamovereenkomst gesloten. Wat houden die plannen in? Gaan er voldoende betaalbare woningen voor alle Schiedammers komen? Worden bestaande, slechte woningen door Woonplus aangepakt en gerenoveerd tot energiezuinige, duurzame woningen?

Op papier zien de plannen er best aardig uit. Maar, in een variant op de welbekende uitspraak van Jan Schaefer: 'in papier kun je niet wonen'. 'Het is tijd om plannen nu eens echt uit te gaan voeren', zo vindt Katinka de Rover, raadslid van GroenLinks Schiedam.

Een mooi onderdeel van de woonvisie is om in en rond de stad tijdelijke huisvesting voor studenten te realiseren. Verschillende partijen op de woningmarkt werken aan deze en soortgelijke plannen. Zoals het geschikt maken van braakliggende terreinen voor containerwoningen en het realiseren van zgn. 'tiny houses'. GroenLinks en Progressief Schiedam hebben hier bij de behandeling van de zomernota al aandacht voor gevraagd en een motie hierover opgesteld.  Die motie hebben zij aangehouden, in afwachting van rapportage van lopende plannen door het college. Blijkbaar ziet het college inmiddels de merites van tiny houses in!

Verder goed nieuws is dat Woonplus in het kader van duurzaamheid de CO2-uitstoot terug gaat dringen. Er komen twee proefprojecten met grootschalige renovatie rondom de Parkweg en het Fabriplein. Een kritische kanttekening plaatst De Rover hier wel bij: 'Naast de grootschalige renovaties staat er ook veel sloop op stapel. Dus is er voor veel mensen herhuisvesting of tijdelijke huisvesting elders nodig en die moet er wel zijn'.

De GroenLinks-fractie in de provinciale staten heeft hier ook zorgen over. Er is in de hele provincie een tekort aan betaalbare woningen en de vraag naar betaalbare woningen stijgt met de dag. In Schiedam ligt de oorzaak van het tekort hierin: in de regel worden daar waar 100 woningen worden gesloopt, maar 45 woningen terug gebouwd. Daarvan is 60% sociale woningbouw en 40% particuliere bouw. Zo kachelt het aantal betaalbare woningen aardig achteruit. Volgens GroenLinks is het dan ook de vraag of er niet meer verdichting nodig is en of dat niet in de Woonvisie zou moeten worden opgenomen. De Rover: 'GroenLinks maakt zich zorgen of er voor iedereen wel een thuis is in onze stad voor nu en in de toekomst. En omdat woonvisies van de omliggende gemeenten ook niet op elkaar aansluiten, is het de vraag of mensen überhaupt wel aan een betaalbare woning in de regio kunnen komen'.