Jeroen Ooijevaar, Jesse Klaver en Katinka de Rover
Jeroen Ooijevaar, Jesse Klaver en Katinka de Rover

Terugblik op 4 jaar fractie van GroenLinks: de mijlpalen

In 2014 kwamen Katinka de Rover en Jeroen Ooijevaar in de gemeenteraad voor GroenLinks. Met gemiddeld 29 jaar vormden zij met grote afstand de jongste fractie in de gemeenteraad. Maar ook de meest ambitieuze! Jeroen Ooijevaar blikt terug.

Lees hier de uitgebreide verantwoording uit de fractie.

In de raad hebben Katinka en ik vaak verkondigd dat de raad moet verjongen. De raad moest weer gaan sprankelen! En ik benadruk het nog maar eens: dat heeft niet eens zoveel met fysieke, maar vooral met geestelijke leeftijd te maken. Het heeft te maken met het opnemen van verantwoordelijkheden die GroenLinks in de raad vanzelfsprekend vindt, maar andere partijen helaas niet altijd. GroenLinks heeft voor het optreden in de raad vier vuistregels:

 • We moeten agenderen.
 • We moeten adresseren.
 • We moeten nuanceren.
 • We moeten debatteren.

Te vaak nog volgt de gemeenteraad de agenda van het college, waardoor de raad vooral in meerderheid voor collegevoorstellen stemt. Reactieve politiek dus. Ik ben er trots op dat wij vier jaar lang proactieve politiek hebben bedreven. Soms tot ergernis van de wat meer behoudende partijen, maar wij hebben onze stem laten horen!

Behaalde successen

Als ik een grote verdienste van de afgelopen periode mag noemen, dan is het dat wij als GroenLinks altijd de luis in de pels zijn geweest. We hebben altijd fel oppositie gevoerd. Niet door per definitie tegen collegevoorstellen te zijn, maar door kritische noten te kraken, andere partijen aan te spreken op hun idealen en standpunten en bovenal door initiatieven te tonen.

Ik ga - en kan - ze niet allemaal noemen, maar initiatieven die mede dankzij ons actief op de agenda zijn gekomen of gebleven zijn onder meer:

 • Statiegeld op PET-flesjes en blikjes
 • Kinderpardon
 • Legalisering wietteelt
 • Initiëren sociale kaart
 • Tiny houses
 • Vuurwerk
 • Open communicatie
 • Walstroom
 • Regenboogzebrapad
 • Round-up uit de winkelschappen
 • Verlaging hondenbelasting
 • Instellen duurzaamheidsfonds
 • Schaliegaswinning
 • Luchtkwaliteit
 • Right to challenge
 • Ja/ja-sticker
 • Rotterdam The Hague Airport
 • Franciscus Gasthuis & Vlietland
 • Openbaar groen en bomen
 • Duurzaamheid in alle raadsstukken

...............en nog veel en veel en veel meer!

Ook zijn we vaak heel kritisch geweest over coalitiepartijen die geen verantwoording aflegden over afwijkingen van standpunten in hun programma. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Sociale woningbouw
 • Erfpacht
 • De Rotterdamwet

Een groot succes dat ik even apart wil noemen is het tegenhouden van de verkoop van aandelen van Eneco. Door ouderwets politiek handwerk is die verkoop voorkomen, en ik ben er trots op dat GroenLinks in dit debat de leidende partij was en zorgde dat er een motie klaar lag. En een ander zaadje dat tot wasdom is gekomen, wil ik ook zeker noemen. Dat zijn de bomen. Jarenlang hebben we dat op de agenda gezet. Soms zelfs tot ergernis en hilariteit van de raad: “daar heb je GroenLinks weer met hun bomen”. 

Toen de bomenkap aan de Westfrankelandsedijk speelde, was mijn primaire gedachte, zouden we ons daar nou wéér op gaan profileren? Maar binnen een minuut werd duidelijk dat we dat zeker moesten doen: het was de zoveelste keer dat het college het niet goed aanpakte. Niet hoe je met groen moet omgaan, maar ook niet wat de brede waarde daarvan is. En ook heel belangrijk: verkeerd communiceren met je inwoners. Opeens kwam alles samen. Het fatsoenlijk omgaan met groen was opeens een hot item. Bittere krokodillentranen werden er gehuild door andere fracties. Eindelijk was dit zaadje tot wasdom gekomen, en hoe! Als ik stiekem een beetje vooruit mag kijken: laten we er de komende periode voor zorgen dat er in Schiedam een écht groen en duurzaam beleid gaat worden gevoerd.

Communicatie

Politiek hebben we dus veel gedaan. Ik meldde al dat dat teveel om op te noemen was. Gelukkig hebben we alles ook goed gedocumenteerd en gecommuniceerd. We hebben het dus ook goed gedeeld met de stad. Daar waar bijvoorbeeld de website van Leefbaar Schiedam al sinds 2014 niet meer is bijgewerkt, hebben wij op het moment dat ik dit schrijf al 420 nieuwsberichten geplaatst, gemiddeld meer dan 100 per jaar dus.

Daarnaast waren we zichtbaar in de stad. We hebben het initiatief genomen voor vele Stamtafels, we hebben vele complimententaarten uitgedeeld, en vele huis-aan-huis-acties uitgevoerd. Dit alles ook - juist! - buiten verkiezingstijd, om te proberen de politiek zo dicht mogelijk bij inwoners te brengen en ervoor te zorgen dat de kloof geslecht wordt.

Dank aan iedereen, succes voor iedereen

Als ik zo terugkijk en dit allemaal zo opschrijf, dan denk ik: allemachtig, wat hebben we veel gedaan! Uiteraard staat er achter elke sterke fractie een sterk team. Dus naast Katinka verdienen ook onze andere actieve leden alle credits en complimenten die er te verdienen zijn! In alfabetische volgorde:

Aart, Annelie, Bart en Bart, Bert, Dennis, Ed, Frank, Frits, Guido, Hans en Hans, Janette, John, Jos, Krispijn, Menno, Merel, Marion, Maureen, René, Sandra, Serap, Shanna, Willem, Wijbrand, Willo, Yasmina en Yorick,

Heel erg bedankt voor jullie inzet! 

Volgens mij hebben we de afgelopen vier jaar een prachtige basis geleverd om wat te gaan veranderen. Het is nu dus tijd om te gaan oogsten en daar staan René en zijn team voor in de startblokken. Ik wens de nieuwe lichting heel veel succes. Maar succes kent vele recepten. Wat mij betreft is het belangrijkste recept plezier. Ik kijk zelf terug op een periode waarin het soms keihard knokken was, maar ik heb dat altijd met heel veel enthousiasme gedaan, omdat ik er lol in had. Zonder plezier geen enthousiasme en zonder enthousiasme geen succes.

Dus René en team: ik wens jullie de komende tijd heel, heel veel plezier toe!

Jeroen Ooijevaar