Uit de digitale raad: Proosjes, BOAs en meer

Dinsdag 23 juni was het dan zover: de digitale raadsvergadering was een feit. Nadat het de week ervoor mis ging met de techniek, konden de raadsleden deze week wel vergaderen.

De vergadering was online live te volgen, en de volgende voor ons belangrijke onderwerpen kwamen aan bod:

Motie Proosjes

Proosjes, wie kent de munten die je bij de lokale ondernemers kunt besteden niet? Afgelopen december ontvingen onze vrijwilligers in tegenstelling tot voorgaande jaren geen Proosjes, maar een bioscoopbezoekje. Hierover ontstond ontevredenheid, waardoor het college is opgeroepen een onderzoek te doen naar de vrijwilligerswaardering. 

Dat het college heeft besloten een extern onderzoeksbureau in te schakelen had wat GroenLinks betreft beter van te voren met onze raad gedeeld kunnen worden. Helemaal gezien de gevoeligheden die er op dit onderwerp al waren. Dit erkent de wethouder ook. Wel was dit voor LOS de aanleiding om een motie in te dienen waarin werd opgeroepen om dit jaar in ieder geval €60.000 euro te reserveren om dit jaar Proosjes uit te delen.

Wij vinden dat we het onderzoek dat nu loopt moeten gebruiken om echt naar de vrijwilligers te luisteren. Dat betekent ook dat we niet nu al moeten sturen op een bepaalde invulling, zoals bijvoorbeeld Proosjes. We willen de ruimte houden om de feedback van de vrijwilligers mee te nemen.

Wel vinden we het belangrijk om bij te kunnen sturen wanneer nodig. Daarom hebben we van het college de toezegging gekregen dat ze de uitkomst van het onderzoek ruim op tijd met ons delen. In ieder geval voordat er een besluit genomen wordt over de invulling van de waardering voor dit jaar. Zo kunnen we erop toezien dat de resultaten van het onderzoek voldoende worden meegenomen. Zodat onze vrijwilligers de passende waardering krijgen die ze verdienen. De motie is verworpen.

 

Motie Publiceer informatie over achtergronden van Schiedammers zorgvuldiger

Naar aanleiding van de informatie die de burgemeester met de gemeenteraad deelde over de verstrekte coronaboetes in Schiedam diende DENK een motie vreemd aan de orde van de dag in. De gemeenteraad vroeg om nadere informatie met betrekking tot groepen waaraan boetes zijn uitgedeeld. Als antwoord hierop is er een tabel gedeeld met waar de beboete groepen Schiedammers zijn geboren, wonen en wat hun leeftijd is. Dit is voor het beantwoorden van de aanvullende vragen niet relevant, en wij zetten onze vraagtekens hierbij. De omschrijving “arbeidsmigrant” en etnische profilering valt bij ons verkeerd. Dit is niet relevant en wij vinden dat we als gemeente hier onnodig niet zorgvuldig genoeg mee om zijn gegaan. De motie van DENK verzoekt dan ook om in het vervolg zorgvuldiger om te gaan met het delen van statistische informatie over (migratie)achtergronden. En dat er rekening gehouden moet worden met mogelijke stigmatiserende effecten op bepaalde groepen in onze stad. Wij stemde dus voor deze motie, al is deze helaas verworpen met 16 stemmen voor en 18 stemmen tegen.

 

Grondexploitatie Schiedistrict

Ook de grondexploitatie (een overzicht van de kosten en opbrengsten van een ruimtelijke ontwikkelingsplan) van het Schiedistrict kwam aan bod.

In deze grondexploitatie was de inzet van 4 Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) opgenomen. Dit zou om een tijdelijke inzet van 2 jaar gaan.

Maar, in het financiële koersdocument staat een voorstel wat hier haaks op staat. Hierin wordt voorgesteld om deze 4 BOA’s vast in dienst te nemen omdat hun specialistische kennis onmisbaar is. Daarnaast hebben zij inmiddels recht op een vast contract. 

Na kritische vragen van onder andere GroenLinks heeft het college toegelicht dat deze BOA’s inderdaad in vaste dienst genomen moeten worden, maar dat zij na de tijdelijke inzet in het Schiedistrict ook op andere vlakken kunnen werken. 

Toch kregen wij het idee dat het budget voor toezicht en handhaving hiermee structureel verhoogd wordt, op een plek waar dit niet hoort. De begroting is namelijk het moment waarop we een keuze moeten maken over de structurele kosten van deze inzet. Al met al een rommelige en onjuiste gang van zaken. Zeker wanneer het financien betreft. Op voorstel van GroenLinks en anderen heeft het college onderdeel e, waar de financiering voor deze BOA’s opgenomen was, uit het beslispunt gehaald. Tijdens de bestuursrapportage komen we hierop terug. Dan kunnen we een inhoudelijke discussie voeren over hoeveel BOA’s er nodig zijn voor ondermijning en hoeveel dat zou mogen kosten. 
 

Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Als laatste deed ook Sun van Dijk een bijdrage namens GroenLinks, PS en haarzelf over de zienswijze Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). We waren tevreden met de zienswijze en kunnen ons hierin vinden. De kosten lopen op, de wachtlijsten zijn enorm en de samenwerking in de GRJR is alles behalve optimaal. We vonden het goed dat de toon in onze zienswijze wat harder is geworden. We zijn het afwachtende zat en de wethouder laat gelukkig een beetje haar tanden zien. Het is daarom ook goed dat Schiedam onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om in een kleiner verband jeugdhulp in te kopen. Eind dit jaar horen we hierover meer en kijken daar met smart naar uit.