Van leegstand naar een bruisende stad

GroenLinks en menig Schiedammer ergeren zich al jaren aan de vele lege panden in de binnenstad. Maar niet enkel de leegstand stoort, ook het vaak slechte onderhoud van leegstaande panden in heel Schiedam is een storende factor. GroenLinks pleit al jaren voor het inzetten van een leegstandverordening zoals in België wordt gebruikt, om deze problemen tegen te gaan. En nu is het zo ver: die verordening komt er eindelijk.

In de raadvergadering van dinsdag 11 april is met een nipte meerderheid besloten om de leegstandverordening op het centrum van Schiedam toe te gaan passen. Dit houdt in dat leegstand van een pand na een half jaar gemeld moet worden aan de gemeente.  Na de melding krijgen pandeigenaren drie maanden de tijd om - met een door de gemeente aan te dragen huurder - alsnog een marktconforme invulling voor het pand te vinden. De pandeigenaar riskeert een boete van maximaal €7.500,-  wanneer hij verzuimt te voldoen aan de meldingsplicht, of als hij niet binnen de termijn van drie maanden zorgt voor een invulling voor het pand. 

GroenLinks Schiedam hoopt dat de nieuwe regels een stimulans gaan worden voor pandeigenaren om actief te werken aan bestrijding van leegstand. En hoopt dat pandeigenaren meer kansen gaan bieden aan (startende) ondernemers in de binnenstad van Schiedam.

De nieuwe verordening is een goede aanvulling op het uitvoeringsprogramma binnenstad en maatregelen als de concentratie van winkels en ondernemingen in de binnenstad en het herbestemmen van panden in de aanloopstraten als woningen. De schaarste op de woningmarkt is iets waar GroenLinks zich al langer zorgen over maakt en zich regelmatig over uitspreekt. GroenLinks is blij dat het college de problemen nu erkent en tot concrete maatregelen komt.

Over een jaar wordt de leegstandverordening geëvalueerd. Hopelijk pakt de evaluatie positief uit en kan er vervolgens gekeken worden of de verordening voor de hele stad moet gaan gelden.  Dit alles om weer tot een bruisende (binnen)stad te komen.