Van NEE/NEE naar JA/JA

Jeroen Ooijevaar stelt namens GroenLinks en Progressief Schiedam voor om in Schiedam de JA/JA-sticker te introduceren. Daarmee wordt het aantal ongelezen weggegooide folders volgens de partijen fors verminderd. Vorig jaar werd bij de bespreking van de Zomernota al een motie met hetzelfde doel ingediend. Die werd toen afgewezen. Ooijevaar: “Nu de rechter heeft gezegd dat Amsterdam de JA/JA-sticker mag invoeren, lijken de bezwaren van de tegenstemmers weggenomen. Zo’n opt-in-regeling, in plaats van de opt-out-regeling met de NEE/NEE-sticker, scheelt een heleboel overbodig papier.”

MilieuCentraal heeft berekend dat huishoudens gemiddeld 35 folders per week ontvangen. Dat staat gelijk aan 36 kilo papier per jaar. Schiedam kent ruim 36.000 huishoudens. Dat betekent dat er potentieel ruim 1,3 miljoen kilo reclamedrukwerk in Schiedam kan worden verspreid. Ooijevaar: “Veel van dat drukwerk verdwijnt ongelezen in de papierbak, of nog erger in de vuilnisbak. En stel je eens voor hoeveel werk Irado daarvan heeft en wat dat betekent voor het milieu en de afvalstoffenheffing. Met een sticker kan ongewenst reclamedrukwerk worden voorkomen en gelukkig wordt daar veel gebruik van gemaakt. Maar in tijden waarin reclame, zoals nieuwsbrieven, catalogi en dergelijke steeds meer op basis van aanmelding, opt-in, gebeuren, is het heel raar dat je je actief moet afmelden voor ongewenst drukwerk: opt-out. Kortom: het is logischer om van ongewenst reclamedrukwerk gewenst reclamedrukwerk te maken.”

“Bij de zomernota vorig jaar dienden GroenLinks en Progressief Schiedam hier een motie over in,” zegt de GroenLinks-fractievoorzitter, “De APV meldt immers al, bij monde van artikel 4:6 o, dat het kenbaar maken geen prijs te stellen op reclamedrukwerk “op een door het college vastgestelde wijze” plaats dient te vinden. Kortom, het college kan deze rol proactief naar zich toetrekken. De raad steunde vorig jaar de motie niet: er werd in belemmeringen gedacht in plaats van in oplossingen. Gelukkig dacht de raad van Amsterdam eerder wel in oplossingen, waardoor de belemmeringen inmiddels zijn weggenomen. De bezwaren kwamen overigens allemaal van de branche-organisaties, niet van consumenten. Die kunnen als ze dat willen immers nog steeds folders op papier ontvangen of gebruik maken van een van de vele apps. Vorige week deed de rechter uitspraak: de bezwaren zijn verworpen en Amsterdam kan aan de slag met een JA/JA-sticker. Er staat Schiedam niets meer in de weg om hetzelfde systeem in te voeren.”