Op vrijdag 24 februari presenteerde ‘verkenner’ Joost Schrijnen zijn bevindingen aan de wethouders van Schiedam, Rotterdam en Lansingerland en de gedeputeerde van Provincie Zuid-Holland. Zijn rondje langs vele belanghebbenden bij het eventueel uitbreiden van het aantal vluchten via Rotterdam The Hague Airport (RTHA) deed hem concluderen dat er in de regio géén draagvlak is voor de plannen van het vliegveld. Meer vliegen dan nu het geval is, moet in de toekomst wel mogelijk zijn, maar dat kan alleen maar als de ‘geluidsruimte’ niet wordt vergroot. Hij stelt voor om de trauma- en politiehelikopters voortaan niet meer vanaf RTHA te laten vliegen, maar elders (ten zuiden van Rotterdam) een helikopterhaven te bouwen. De vrijkomende geluidsruimte kan dan door het vliegveld gebruikt worden voor wat meer ‘vluchten met een zakelijk karakter’.

Met dit advies is de dreiging van 75% meer vliegtuigen op RTHA tussen nu en 2025 voorlopig even uit de lucht. Goede zaak, want vooral in Schiedam-Noord is de hinder van stijgende en landende vliegtuigen groot en die hoeft niet groter te worden. 

Het advies van de verkenner roept ook direct wel wat vragen op. Want die uitplaatsing van helikopters is helemaal nog geen uitgemaakte zaak. Dat is een proces dat jaren gaat duren, als er al een plek gevonden kan worden. Gaan alle betrokkenen nu rustig afwachten tot de gemeente Rotterdam een alternatieve locatie heeft gevonden, of gaan we nu echt werk maken van de “duurzame dialoog” waar Schrijnen ook voor pleit? Want dat er een vliegveld is, is een gegeven, ook in de komende tientallen jaren. Maar hoe dat vliegveld gebruikt wordt, is een keuze. En die keuze ligt nu ook nadrukkelijk voor. Blijven we het goed vinden dat vliegtuigmaatschappijen uit geldelijk gewin vanuit Rotterdam naar zonbestemmingen vliegen? Kan er niet een (gedeeltelijke) weekendsluiting komen?  Hoe kan het vliegveld wél op een positieve manier bijdragen aan welzijn en ontwikkeling van de omgeving? Zijn we bereid te investeren in goede communicatie rond vliegtuighinder?

Dit zijn vragen die ook na het advies van de verkenner actueel zijn en die veel meer raken aan de essentie van hoe we als omgeving samenleven met een vliegveld midden in onze bebouwde omgeving. De komende tijd zal GroenLinks aansturen op het maken van duidelijke keuzes t.a.v. de toekomst van het vliegveld en een duidelijk standpunt van het Schiedamse gemeentebestuur hierover in de regio.