Vlaggetjes uit voor de nieuwe woonvisie

Verslag ALV 31 oktober j.l. 

Nieuwsgierig opgetrokken wenkbrauwen in het Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond op de algemene ledenvergadering van 31 oktober. Bij binnenkomst in de vergaderruimte, waren er aan twee kanten van de tafel lijntjes gespannen en lagen de tafels bezaaid met gekleurde papiertjes. Een DIY-verjaardagspartijtje van een van de leden? Maar wie dan? En waar bleef die taart dan?

 

Al snel bleek dit een opzetje te zijn van de fractie, die bij monde van Sandra en René in gesprek wilde met de leden over de nieuwe woonvisie, die in 2020 geschreven gaat worden. 

Hoe ziet een dag in het leven van Schiedam eruit als de fractie het voor het zeggen had? Wat voor woningen staan er? Wat voor mensen leven er in die huizen? Wat doen zij in de stad? Wat leeft er? Waar is behoefte aan? Welke energie hangt er in de stad? 

GroenLinks Schiedam wil een stad waar we op een duurzame manier omgaan met elkaar en met de ruimte. En een stad waar iedereen zichzelf kan zijn. Maar wat betekent dat precies als het over een woonvisie gaat? Welke eisen stellen we daar dan aan? 

 

De fractie had op de laatste fractiedag (5 oktober j.l.) deze vragen al besproken en kwam in dat gesprek op vijf thema’s om de woonvisie aan op te hangen. Uiteraard waren er ook antwoorden op de vragen gekomen, maar de wens voor deze ALV was vooral om deze vragen aan ons ledenbestand te stellen, zodat ook hun wensen meegenomen zouden kunnen worden in de nieuwe woonvisie. De vijf thema’s waren: 

 

  • Demografie: voor wie bouwen we?

  • Type woningen: wat voor woningen bouwen we?

  • Kosten: wat kosten de woningen?

  • Locaties: waar bouwen we?

  • Regionale aspect: in hoeverre heeft de regio invloed op de plannen van Schiedam?

 

Ieder thema kreeg een eigen kleur en aan de leden de vraag om per thema hun gedachten, wensen, bedenkingen op te schrijven. Vervolgens werden alle vlaggetjes met deze input aan de lijnen gehangen,  waardoor feestelijke slingers met ideeën ontstonden. René en Sandra verzamelden per thema de input en legde die naast de gedachten van de fractie. 

 

De leden en de fractie liggen voor het grootste deel op een lijn: GroenLinks Schiedam wil zorgen voor een stad waar voor iedereen plek is, ongeacht hoe groot je portemonnee is of hoe oud of jong je bent. De woonvisie moet bijdragen aan een stad waar voor de verschillende doelgroepen die we hebben een betaalbare en duurzame beschikbaar is. Dat we een stad voor ons zien die bruist en ruimte biedt aan iedereen om een toekomst op te bouwen.  In de komende maanden zal de woonvisie steeds duidelijkere contouren krijgen en we houden onze leden hiervan op de hoogte: every step of the way!