Rotterdam The Hague Airport
Rotterdam The Hague Airport

Zestienhoven: GroenLinks wil ook in toekomst aan zet zijn

De gemeenteraad besprak op 6 juni het conceptadvies “regionaal draagvlak te nemen luchthavenbesluit RTHA”. In dat advies staat onomwonden dat er geen regionaal draagvlak is voor uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport. Daar sluit GroenLinks zich natuurlijk bij aan, maar de fractie maakt zich wel zorgen over het toekomstige mandaat van de regio in het besluitvormingsproces.

Als gevolg van de invoering van de Wet Luchtvaart zal voor Rotterdam The Hague Airport een nieuw luchthavenbesluit worden genomen. De luchthaven wil deze gelegenheid aangrijpen om te mogen uitbreiden. De staatssecretaris Infrastructuur en Milieu heeft hierop aan de provincie en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland gevraagd met een advies te komen. Dat (concept)advies werd op 6 juni besproken in de Schiedamse gemeenteraad. 

Schiedam mocht in het verleden lang niet altijd meepraten als het om de luchthaven gaat, en ook voor de toekomst is het geen zekerheid dat we vaker zullen worden geconsulteerd. Reden voor GroenLinks om te benadrukken dat het besproken advies, nu we nog aan de knoppen zitten, zo scherp mogelijk moet zijn om te voorkomen dat er via een omweg alsnog ruimte komt voor uitbreiding. Fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar sprak zijn zorgen uit over de uitbreidingsplannen van de luchthaven: “We hebben het hier niet over een beetje meer herrie, we hebben het over een grove bedreiging van de volksgezondheid.”

Dat het aan scherpte in het (concept)advies ontbrak, werd eerder in de commissievergadering al pijnlijk duidelijk. Onduidelijk was of er nu een nieuw luchthavenbesluit nodig zou zijn bij het uitverhuizen van de traumahelikopters en wat de gevolgen hiervan voor Schiedam zouden zijn. Een duidelijk standpunt hierover ontbrak dan ook in het advies. Tot op de dag van de raadsvergadering zelf dienden zich vanuit het college nog nieuwe inzichten aan.

Vlak voor aanvang van de raadsvergadering kwam nieuwe informatie over de berekening van de geluidsbelasting: technische informatie die al in de commissie beschikbaar had moeten zijn. Tijdens de raadsvergadering gaf wethouder van Aaken te kennen dat elk punt in de brief een harde eis was, maar zwakte dit binnen enkele minuten al af door te stellen dat de vijf in de brief gevraagde extra meetpunten geen haalbare kaart waren en we ons tevreden dienen te stellen met slechts één extra meetpunt. 

GroenLinks en Progressief Schiedam dienden samen met de fractie Janssen en de ChristenUnie/SGP een motie in, waarin het college werd gevraagd zich ook bij toekomstige luchthavenbesluiten tot het uiterste in te spannen om bij alle besprekingen, afspraken en documenten een zo gezond mogelijke toekomst voor Schiedammers te gewaarborgd te krijgen. Hoewel je zou verwachten dat dit een gemeenschappelijk doel van de raad is, werd deze motie door een meerderheid van de raad verworpen. SP, D66, CDA, VVD, Leefbaar en AOV vonden het blijkbaar wel best en achtten het niet nodig een signaal af te geven naar het college, de Schiedammers en de staatssecretaris. De PvdA stemde wel in met de motie.

Bij toekomstige besluitvormingsprocessen staat Schiedam mogelijk aan de zijlijn, afspraken voor de toekomst daarover ('governance', zoals dat in het advies heet) zijn niet geborgd en de raad wilde zich daar niet over uitspreken. GroenLinks en Progressief Schiedam zijn blij dat er is uitgesproken dat er geen draagvlak is voor uitbreiding, maar zijn niet gerust op besluitvorming in de toekomst en vinden het een gemiste kans dat de raad zich daar niet scherper over heeft willen uitspreken.