De uitvoering zal echter voor een belangrijk deel lokaal gebeuren. Het behalen van de klimaatdoelstellingen – om daarmee verdere opwarming van de aarde te voorkomen – zal óók in Schiedam grote veranderingen brengen. Gemeenten hebben de regie over de lokale energietransitie. Zij zijn het die ervoor moeten zorgen dat in 2050 alle huishoudens aardgasvrij zijn en aangesloten op een nieuwe warmtebron.
Ook in de overgang naar een economie zonder afval is een cruciale rol weggelegd voor gemeenten. Zij hebben immers inkoopmacht, zijn verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval, voor bouwen en slopen, voor vergunningverlening en voor het lokale vestigingsklimaat. Schiedam moet dan ook doorgaan met het nemen van zijn verantwoordelijkheid.

ACTIEPUNTEN

 • De energietransitie aangrijpen om fors in wijken te investeren
 • De energietransitie als kans aangrijpen om de kwaliteit van woningen te verbeteren
 • Mensen omscholen naar ‘groene banen’
 • Experimenteren met innovatieve manieren om zonne-energie op te wekken
 • Duurzame bedrijventerreinen
 • Duurzame winkels en horeca
 • Inzetten op verminderen van restafval
 • Circulair bouwen
 • Duidelijke prestatieafspraken over duurzaamheid met Woonplus
 • Duurzame bronnen gebruiken bij warmtenetten
 • Maximale CO2-reductie binnen de gemeentelijke organisatie
 • De rode loper uitrollen voor energiecoöperaties
 • Met ‘wortel en stok’ zorgen dat bedrijven meedoen in de energietransitie
 • Inwoners gaan een centrale rol spelen in de lokale energietransitie
 • De gemeente intensiveert maatschappelijk verantwoord inkopen