Schulden zijn een hindernis bij het vinden en behouden van werk. Het hebben van schulden is slecht voor het welzijn, tast de gezondheid aan en maakt meedoen in de samenleving een stuk moeilijker. Voor de betrokkenen brengt dit veel ellende en menselijk leed met zich mee, maar ook de
maatschappelijke lasten zijn enorm.

GroenLinks wil daarom stevig inzetten op armoedebestrijding als basis van een degelijk sociaal beleid. Het aanvragen van ondersteuning moet voor iedereen toegankelijk en gemakkelijk zijn. Daardoor voorkomen we veel leed maar uiteindelijk ook veel onnodige kosten voor de gemeente Schiedam. De gemeente is en blijft immers verantwoordelijk voor haar inwoners.

ACTIEPUNTEN

  • Kinderarmoede aanpakken
  • Gratis ov voor minima
  • Een sport- en cultuurpas voor volwassenen met een minimuminkomen
  • Een ruimhartige bijzondere bijstand
  • Dakloosheid voorkomen en terugdringen
  • De gemeente in een voorbeeldrol als schuldeiser
  • Een lokaal Schuldenlab
  • Een Jongeren Perspectief Fonds (JPF) opzetten
  • Aansluiting bij een kredietbank die een schappelijke rente rekent