GroenLinks-fractievoorzitter René Karens
GroenLinks-fractievoorzitter René Karens

Debat over vrij reizen minima is politiek op z'n lelijkst

Dinsdag 25 september vergaderde de gemeenteraad. De agenda stond vol met inhoudelijk belangrijke onderwerpen: de ontwikkeling van de 's Gravelandsepolder, de manier waarop Schiedam veiligheidsbeleid maakt en bijstelt, de financiële voortgang van de begroting, de ontwikkelingen in de ondersteuning van werkzoekenden en de bestrijding van armoede via Stroomopwaarts. En dankzij Sandra een vraag over waardebepaling van huizen met zonnepanelen voor de OZB. Allemaal belangrijke onderwerpen die veel Schiedammers raken. Toch was vooraf al duidelijk dat bijna alle tijd en aandacht uit zou gaan naar één ander onderwerp: het vrij reizen voor minima.

Ik schreef er onlangs al over: RET dwingt Schiedam tot waardeloze keuze. Dankzij een nieuwe rekenmethode van de RET gaat de regeling "vrij reizen voor minima" ineens bijna Anderhalf miljoen euro kosten (€1.500.000!). Dat kan Schiedam niet betalen. Althans, niet zonder te snijden in andere, meer fundamentele voorzieningen in het armoedebeleid. Onbegrijpelijk, vooral omdat deze regeling niet betekent dat de RET ineens meer trams, metro’s of bussen moet laten rijden. Anderhalf miljoen euro voor het buiten de ochtendspits vullen van lege stoelen. De waardeloze vraag waar we dus voor worden gesteld is: Willen we deze regeling met veel mooie effecten behouden? Ook als dat betekent dat daardoor ‘echt’ armoedebeleid niet meer kan worden betaald?

Het leidde tot een bijzonder debat. Een debat dat in eerste instantie door sommige partijen op social media werd gevoerd. En dat zich in de raad voortzette op een manier die bij ons tot veel ergernis heeft geleid: insinuaties en verdachtmakingen aan het adres van het college. Knip- en plakwerk in filmpjes om een wethouder in een kwaad daglicht te stellen. Maar vooral: niet inhoudelijk ingaan op de zaak. Daarmee de suggestie wekken dat er geen keuze gemaakt hoeft te worden. Dat de regeling zomaar zonder ergens anders in te snijden in stand gehouden kon worden. En daarmee de Schiedammers voorliegen! Om vervolgens partijen die wel met de inhoudelijke keuze worstelen te beschuldigen en zwart te maken. ‘Politiek op zijn lelijkst,’ heb ik dat in de raadsvergadering genoemd.

Waarom ik dat lelijke politiek vind? Omdat ik vind dat bewust en expres doen alsof er geen inhoudelijke keuze gemaakt hoeft te worden laf is. Omdat politici blijkbaar liever hun collega’s van andere partijen en het college zwart maken dan zelf met oplossingen komen. Omdat doen alsof er geen keuzes te maken zijn niet eerlijk is. Niet eerlijk naar collega-politici. Maar belangrijker nog: niet eerlijk naar de Schiedammers die van armoederegelingen afhankelijk zijn. Omdat ik vind dat politici gekozen zijn om namens de Schiedammer keuzes te maken. Ook als dat moeilijke keuzes zijn. Omdat met dit soort acties onterecht een beeld wordt geschetst van onbetrouwbare politici, die het slechtste voorhebben met minima. Omdat - uiteindelijk - hiermee de afstand tussen de politiek en de Schiedammers alleen maar groter wordt. Het zal best slim zijn als je veel media-aandacht wil. Maar wij passen daarvoor.

Politiek is keuzes maken. En die vervolgens kunnen uitleggen aan de kiezer. Wij hebben gisteren, met pijn in het hart, de keuze om de regeling vrij reizen voor minima deels af te bouwen gesteund. Er zijn alternatieven, gelukkig. Afbouwen van deze regeling betekent niet dat minima voortaan geen mogelijkheden voor vervoer hebben. Voor senioren met een minimuminkomen zal de regeling verlengd worden. Er komt daarnaast een ‘fiets voor iedereen’ die in staat is te fietsen. En voor mensen die met deze twee alternatieven nog niet geholpen zijn wordt maatwerk geleverd. Geen ideale uitkomst. Maar wel een betere keuze dan 1,5 miljoen euro bezuinigen op ander armoedebeleid. Bovendien is een voorstel -van onder andere GroenLinks- met een ruime meerderheid aangenomen: de gemeente gaat samen met andere gemeenten proberen de RET te bewegen in de toekomst minder achterlijke voorwaarden te stellen. Het college moet nu in de ‘Metropoolregio Rotterdam Den-Haag’, de opdrachtgever van de RET, pleiten voor een meer uniforme regeling voor OV voor minima. Wordt dus vervolgd!

René Karens
fractievoorzitter