Racisme doet zijn intrede in de Schiedamse Raad

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag diende de fractie van Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS) een motie in die het college oproept om voortaan geen urgentie meer te verlenen aan statushouders die in Schiedam worden gehuisvest. Volgens LOS zou het 'niet eerlijk' zijn dat statushouders voorrang krijgen op, zoals zij het online noemen, 'onze eigen Schiedammers' die op een sociale huurwoning wachten. Vluchtelingen zouden dan maar in leegstaande bedrijfspanden opgehokt moeten worden in plaats van net als andere urgente woningzoekers behandeld te worden. Statushouders zijn dus voor LOS minderwaardig aan andere groepen urgente woningzoekers. Dat is onderscheid maken op basis van afkomst. En dat is gewoon racisme. Vrijwel alle partijen reageerden afkeurend tijdens de vergadering. Ik ben geschrokken van deze schaamteloze xenofobische en racistische symboolpolitiek. Dit past in een bredere trend van vreemdelingenhaat (xenofobie) en racisme. Dat die nu zijn intrede doet in de Schiedamse Raad is triest. Dit moeten we niet willen. Dit moeten we benoemen en in het debat bestrijden.

Namens GroenLinks en Progressief Schiedam heb ik erop gewezen dat het tekort aan sociale huurwoningen natuurlijk niet wordt veroorzaakt door de kleine groep statushouders die in Schiedam een woning krijgt. Er zijn de afgelopen jaren veel te veel sociale huurwoningen gesloopt en, zeker in onze regio, veel te weinig sociale huurwoningen bijgebouwd!  Statushouders zijn bovendien mensen van wie is vastgesteld dat ze zijn gevlucht voor bijvoorbeeld oorlog of vervolging. Economische vluchtelingen krijgen, terecht overigens, geen status als vluchteling. Het raadslid  van LOS bleek hier overigens niet van op de hoogte, wat laat zien hoe serieus ze zich had voorbereid. Omdat statushouders zich niet al jaren geleden hebben kunnen inschrijven als woningzoekende krijgen zij met urgentie een woning toegewezen. Net als andere groepen woningzoekers die onverwacht, bijvoorbeeld na brand in de woning, scheiding, etc., een woning zoeken. De tientallen woningen die hier jaarlijks voor worden toegewezen zijn niet de de oorzaak van de wachttijden voor andere woningzoekers. De wethouder legde dit ook kraakhelder uit.

Maar los van deze inhoudelijke discussie maak ik me druk om de verwerpelijke poging van partijen om blijkbaar elk willekeurig onderwerp te willen benutten om verdeeldheid te zaaien en onderscheid te maken tussen groepen mensen. Dat zijn we helaas inmiddels al bijna gewend van sommige partijen. Je hoort ze bijvoorbeeld bijna nooit over dierenwelzijn, tot het offerfeest is en ze het selectief verontwaardigd kunnen gebruiken om moslims te bashen (https://schiedam.groenlinks.nl/nieuws/selectieve-verontwaardiging-dierenwelzijn-als-anti-islamargument). Je hoort ze ook bijna nooit over hoe andere wijken dan het centrum erbij liggen, behalve als ze de schotelantennes kunnen misbruiken om mensen met een migratieachtergrond te bashen. En je hoort ze dus ook nooit over de sociale woningvoorraad, behalve als ze het onderwerp kunnen misbruiken om een groepje statushouders te bashen. En om er vervolgens schaamteloos voor uit te komen dat ze onderscheid willen maken tussen mensen op basis van afkomst. Dit is niets meer dan racistische en xenofobische symboolpolitiek met als enige doel het zaaien van verdeeldheid en angst voor ‘de ander’, het aanzetten van tegenstellingen en het aanwakkeren van het denken in wij en zij. En racisme en xenofobie zullen wij in het debat in de raad altijd bestrijden en benoemen. Gezien de landelijke trend is een sterk progressief en inclusief geluid noodzakelijk. Dat geluid zullen we samen met andere partijen laten horen. Ik ben dan ook blij dat andere partijen in de Schiedamse Raad, van VVD tot SP, zich hierover ook uitspraken.

 

René Karens

Fractievoorzitter GroenLinks Schiedam