Overhandiging mandala
Overhandiging mandala

Uit de raad: motie handhaving en uitbreiding statiegeld

GroenLinks Schiedam toog onlangs op pad om blikjes en PET-flesjes in te zamelen. Dat leverde een indrukwekkende oogst op: 370 flesjes en blikjes. De energie die men put uit de drankjes wordt in ieder geval niet altijd benut om een prullenbak te vinden om de verpakking in te werpen.

GroenLinks kwam hier samen met Progressief Schiedam tijdens de raadsvergadering van 27 mei op terug. De oogst van de opruimactie is door campagneleider Hans Vermeer kunstzinnig samengebracht in een prachtige mandala. Deze mandala werd aangeboden aan wethouder van Steenderen.

Katinka de Rover tijdens het vragenuur: ‘Als we achterop een bierviltje aannames maken dat je gemiddeld 60 flesjes en blikjes in een uur kunt verzamelen en dat een Irado-medewerker 30 euro per uur kost, dan komen we met een heel conservatieve raming al gauw op 50 cent per verpakking. Dat zijn dus de kosten om een flesje of blikje op te ruimen. Dat is vaak meer dan het drankje überhaupt heeft gekost!
Jaarlijks zijn wij en andere gemeentes dus veel geld kwijt aan het opruimen van zwerfafval. Los van de kosten is het veel mensen een doorn in het oog, is het slecht voor het milieu en schadelijk voor dieren’.
Nu overweegt het kabinet zelfs om de statiegeldregeling af te schaffen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is namelijk tot een 'onderhandelingsakkoord verpakkingen
en statiegeld' gekomen met het verpakkende bedrijfsleven en de Vereniging Nederlandse Gemeenten over de inzameling en het hergebruik van verpakkingen, dat voorsorteert op het op termijn afschaffen van het gehele statiegeldsysteem.
Dit alles leidt tot nog meer zwerfvuil en dus hogere financiële en maatschappelijke kosten voor gemeentes.
GroenLinks had daarom een simpele vraag aan het college: blijf er bij de VNG op aandringen het statiegeldsysteem te handhaven en uit te breiden met (in ieder geval) kleine PET-flesjes en blikjes.
GroenLinks diende samen met Progressief Schiedam, PvdA, D66, AOV, fractie Malkoç, fractie Janssen, Leefbaar Schiedam en Christenunie/SGP ook een motie in om deze vraag kracht bij te zetten.
De raad ging vrijwel unaniem akkoord met de motie; alleen de VVD stemde tegen.