Rotterdam The Hague Airport
Rotterdam The Hague Airport

Uit de raad: Rotterdam The Hague Airport

Tijdens het vragenuur van de raadsvergadering van 19 september stelde GroenLinks fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar namens GroenLinks en Progressief Schiedam de gang van zaken rond Rotterdam The Hague Airport (RTHA) aan de orde. De directie van het vliegveld wil, zoals bekend, uitbreiden. Er is een verkenner (Joost Schrijnen) aangesteld om deze plannen en het draagvlak hiervoor te onderzoeken. Dhr. Schrijnen heeft een rapport uitgebracht met als belangrijkste conclusie dat er géén draagvlak bestaat voor uitbreiding in de direct betrokken gemeenten.

Jeroen Ooijevaar daarover: ‘Dit is natuurlijk verheugend, maar over de verdere details zijn nog wel de een paar noten te kraken.’ Het gaat GroenLinks en Progressief Schiedam vooral om de conceptbrief van de betrokken gemeenten en de provincie aan de staatssecretaris. Volgens Ooijevaar durfden de raden van Schiedam en Lansingerland daar geen wijzigingen in aan te brengen, terwijl de raad in Rotterdam maar liefst zeven moties aannam. Die gingen over het aanpakken van luchtvervuiling en het aanstellen van een ombudsman: ‘het feit dat de raad van Rotterdam zijn controlerende rol heeft opgepakt, heeft ook de nodige tijd gekost, waardoor het advies aan de staatssecretaris de nodige vertraging heeft gekregen.’

Ooijevaar wilde daarom van het college weten waarom de raad niet is ingelicht over deze vertraging. Bovendien, zo merkte hij op: ‘Een argument, waar ze zich in Rotterdam dus terecht niet door lieten weerhouden, dat we in Schiedam beter geen wijzigingen in de brief konden aanbrengen, was dat het concept dan weer door alle raden moet worden goedgekeurd.’

GroenLinks en Progressief Schiedam wilden ook graag weten op welke punten de inhoud van de brief precies gewijzigd is en (wederom) waarom dit vervolgens niet aan de gemeenteraad van Schiedam is voorgelegd? Ten slotte nam Jeroen Ooijevaar vliegveld Lelystad als voorbeeld: ‘Daar is nogal discussie over de vlieghoogte: die zou door de aanvliegroute van Schiphol slechts 1800 meter kunnen zijn. Dit gold als een belangrijk argument om zaken te veranderen en de vlieghoogte boven de Veluwe bij te stellen naar 2700 meter.’ Terwijl de aanvlieghoogte boven Schiedam Noord slechts 200 meter is! Vandaar de vraag of het college de staatssecretaris hierop gaat wijzen?

Ook nemen GroenLinks en Progressief Schiedam de geluidsoverlast als verstoorder van welzijn en gezondheid en de uitstoot van (ultra)fijnstof hoog op. Ooijevaar: ‘Erkent het college dat met ultrafijnstof en geluidsoverlast de gezondheid van Schiedam Noord in het geding is? Is het college bereid om deze zorgen bij de staatssecretaris aan te kaarten, zoals colleges van gemeentes die veel verder van Lelystad Airport liggen dat ook deden voor hun inwoners?’

Het antwoord van wethouder Van Aaken luidde dat de veranderingen in de conceptbrief gaan om twee kleine wijzigingen die volgens haar geen reden waren om de brief alsnog voor te leggen aan de raad. Wat betreft de vragen die samenhingen met de situatie rond vliegveld Lelystad liet de wethouder weten dat er nog een plan van aanpak komt waarin herrie en fijnstof ook hun plek krijgen.

GroenLinks en Progressief Schiedam zullen de wethouder aan haar beloftes houden; het welzijn en de gezondheid van vele Schiedammers staat op het spel.