locatie Vlietland
locatie Vlietland

Uit de raad: Vlietland en geboortezorg

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 19 september stelden de fracties van GroenLinks en Progressief Schiedam vragen over de geboortezorg die de directie van het Franciscus Gasthuis & Vlietland naar Rotterdam wil verplaatsen. De ontwikkelingen rond het ziekenhuis houden de gemoederen in Schiedam al geruime tijd bezig. Er is eerder een motie aangenomen om al het mogelijke te doen voor behoud van de geboortezorg op de locatie Vlietland. Een petitie om in Schiedam een volwaardig ziekenhuis te behouden is door 5.300 mensen ondertekend.

GroenLinks kreeg echter een brief van het Franciscus ziekenhuis van 24 augustus onder ogen waarin duidelijk staat dat het ziekenhuisbestuur het plan de geboortezorg te verplaatsen naar Rotterdam ongewijzigd doorzet. Daarmee verdwijnt de geboortezorg definitief uit het Vlietlandziekenhuis! 

Katinka de Rover voerde het woord namens de fracties van GroenLinks en Progressief Schiedam: ‘Wij zijn uiteraard zwaar teleurgesteld over de gang van zaken en deze uitkomst. Misschien is dit het begin van verdere ontmanteling van het ziekenhuis. Men spreekt immers ook nog over het verplaatsen van kindergeneeskunde en sluiting van de spoedeisende hulp.’

Kennelijk zijn ook de gesprekken over alternatieven gestaakt, want de werkgroep geboortezorg is in augustus opgeheven. Verloskundigen kijken of zij nu zelf een geboortecentrum kunnen oprichten.

De Rover stelde een aantal vragen aan het college. Zo wilde zij weten of het college op de hoogte was van het doorzetten van de oorspronkelijke plannen rond de geboortezorg. En als dit het geval was, waarom dat niet met de gemeenteraad is gecommuniceerd? Had het college, zoals beloofd, inderdaad alles gedaan om de geboortezorg voor de regio te behouden? Bovendien wilde zij weten of de gemeente initiatieven van verloskundigen voor een geboortecentrum in de regio actief wil ondersteunen. Ten slotte wilde De Rover weten hoe het staat met de voorgenomen verplaatsing van kindergeneeskunde en het sluiten van de spoedeisende hulp.

Wethouder Van Aaken leek niet op de hoogte van de brief waarin de werkgroep geboortezorg voor hun diensten werd bedankt. Zij leek nog steeds in te zetten op behoud van de geboortezorg in Schiedam. Hoewel optimisme een groot goed is, is de vraag of het nu geen tijd is voor 'damage control'. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er toch een geboortecentrum in de regio blijft, en wat doen we met die andere dreigingen op het vlak van kindergeneeskunde en de spoedeisende hulp? Op die vragen kwam dus geen antwoord.

Lees verder over de antwoorden van het college de column van John Witjes 'Wishful thinking van wethouder'.