Nieuws

GroenLinks complimenteert Cliëntenraad Stroomopwaarts

raadsleden René Karens en Guido Antunes overhandigen een complimententaart aan een vertegenwoordiging van de Cliëntenraad Stroomopwaarts Schiedam.

GroenLinks Schiedam heeft vrijdag 24 augustus de Cliëntenraad van Stroomopwaarts in het zonnetje gezet. De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van Stroomopwaarts, geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleid en maatregelen én houdt de uitvoering daarvan in de gaten. Fractievoorzitter René Karens: "cliënten van Stroomopwaarts zouden dat natuurlijk liever niet zijn, maar soms zit het tegen. Dan is het belangrijk dat we goed zorgen voor mensen die afhankelijk zijn van goede en menswaardige ondersteuning. Dat is voor de fractie in de gemeenteraad een belangrijk onderwerp. Het is goed dat er een Cliëntenraad is die nauw kan toezien op hoe beleid dat in het stadskantoor wordt bedacht in de praktijk uitpakt en wordt uitgevoerd. Daar kunnen college, raad en directie van Stroomopwaarts heel veel aan hebben!".

Lees verder

Earth Overshoot Day

Wattes? De dag waarbij we de aarde voorbijschieten? Ja eigenlijk wel. In dit stukje legt raadslid Sandra uit wat dit precies betekent, waarom het zo'n probleem voor ons allen is en wat je er zoal aan kan doen.

Lees verder

Praten in de Raad en luisteren op straat: GroenLinks steunt bewonersparticipatie

Zaterdagmiddag 7 juli ging een groep Groenlinksers de straat op in de Vakbondsliedenbuurt. De reden? Er loopt daar nu een buurtraadpleging waarin bewoners de kans hebben zelf te bepalen of de parkeerproblemen in hun wijk worden aangepakt met betaald parkeren. Vorige maand werd deze buurtraadpleging besproken in de Raad. GroenLinks en Progressief Schiedam hebben toen, gesteund door vrijwel alle andere partijen, een amendement op het voorstel ingediend. Het doel daarvan was het verhogen van de opkomstdrempel en het oproepen van het college om er alles aan te doen zoveel mogelijk bewoners bij deze buurtraadpleging te betrekken.

Lees verder

GroenLinks en PS: Graag meer debat

GroenLinks-fractievoorzitter René Karens

Bij bespreking van de zomernota - de opmaat naar de gemeentebegroting van het komende jaar - heeft GroenLinks-fractievoorzitter René Karens namens GroenLinks en Progressief Schiedam gezegd dat er wel wat meer pit in het debat mag.

Lees verder