Nieuws

Door stomheid geslagen

Adviseur fractie

In de raadsvergadering van 6 maart vroeg fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar opheldering aan het college over de herplant van bomen bij de A4. Het college meende nog steeds dat er aan de herplantplicht voldaan is. Het college bleek niet op de hoogte van een door de gemeente zelf opgesteld rapport waarin staat dat hieraan niet is voldaan. John Witjes volgde de raadsvergadering en doet verslag.

Lees verder

Wooncarriere is niet het fundament om op te bouwen

Bart Voortman

De toekomstvisie waarop de woningbouwplannen van het huidige Schiedamse college zijn gebaseerd, heeft als uitgangspunt dat Schiedammers wooncarrière willen, kunnen en dus zullen maken. Het is voor hen dé onderbouwing voor de bouw van meer woningen in het midden en hoge koop- en huursegment en het verminderen van het aantal goedkopere en betaalbare woningen.

Lees verder

Stadsgesprek over het zorgaanbod in Schiedam

locatie Vlietland

Franciscus Gasthuis & Vlietland en GroenLinks Schiedam organiseren op maandagavond 19 maart een stadsgesprek met als onderwerp het zorgaanbod in Schiedam. Alle Schiedammers met interesse in, of vragen over, het zorgaanbod zijn van harte welkom hieraan deel te nemen. 

Lees verder

Ambitieloos college klopt zich op de borst

Ondanks trotse verhalen van het Schiedamse college behoort Schiedam tot de hekkensluiters als het om duurzaamheidsambitie gaat. “Tja, als je de lat niet hoog legt, loop je het risico erover te struikelen,” zegt GroenLinks-fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar. “Op het gebied van klimaatbeleid heeft Schiedam het de afgelopen jaren helemaal niet zo goed gedaan.”

Lees verder

Hondenmeisje

Shanna Govers

Shanna Govers, kandidaat-raadslid nr 5, vertelt over waarom hondenbeleid zich moet focussen op een veilige samenleving voor zowel hond als mens. 

Toen ik zeven jaar oud was en mijn ouders gingen scheiden was het voor mij simpel: was ik bij mijn moeder, dan was onze hond dat ook. Ging ik naar mijn vader, dan ging zij mee. Mijn liefde voor honden zat er al vroeg in, en is niet meer verdwenen.

Lees verder

Hoe je ook telt, er missen minstens 3.000 bomen

Nadat D66-lijsttrekker Marcel Bregman het college van b&w nazegde, dat alle bomen die sneuvelden voor de aanleg van de A4 zijn herplant, nodigde GroenLinks-lijsttrekker René Karens hem en andere belangstellenden uit om de bomen eens te gaan tellen. "De papieren werkelijkheid blijkt behoorlijk anders dan de praktijk. En dat komt niet alleen door de verschillende definities voor 'boom',"zegt Karens.

Lees verder