Nieuws

"Plan Nieuwe Energie voor Groenoord buitenkans: pak hem!"

Schiedam Groenoord in vogelvlucht

GroenLinks is blij dat in het Schiedamse coalitieakkoord en collegeprogramma de ambitie om te zorgen dat de stad in 2040 energieneutraal is. Daarmee doen we in Schiedam ons deel in de landelijke en wereldwijde opgave om de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Nederland loopt nog niet voorop. De regering heeft mooie ambities, zegt het groenste kabinet ooit te zijn, maar er wordt niet veel gedaan.

Schiedam heeft de kans om in actie te komen. Op 6 maart werd in de raadscommissie gesproken over het beschikbaar stellen van geld om het plan 'Nieuwe Energie voor Groenoord' uit te werken. Met dat geld kan een haalbaarheidsstudie gedaan worden en kunnen in de wijk gesprekken gevoerd worden met bewoners. Het is de bedoeling om dan in mei én december in de raad discussie te voeren over de vragen óf, hoe, wanneer en onder welke voorwaarden de woningen in Groenoord van aardgas afgekoppeld kunnen worden.

Lees verder

René Karens: “Tijd voor actie om Schiedam inclusiever en diverser te maken”

De Schiedamse binnenstad gezien vanaf het Stadskantoor richting zuidwesten

In het coalitieakkoord dat GroenLinks met vijf andere partijen sloot, is ‘diversiteit en inclusie’ een belangrijk speerpunt. In het akkoord staat onder meer: “In Schiedam koesteren we een open en vrije samenleving. Hierin heeft iedereen dezelfde rechten. En iedereen moet ook in gelijke mate van die rechten kunnen genieten. Schiedam wordt wat ons betreft een inclusieve stad; een stad waar Schiedammers ongeacht opleidingsniveau, leeftijd, gender, levensbeschouwing, functionele beperking en etniciteit de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Een inclusieve stad is ook een toegankelijke stad.” Mooie woorden. Maar wat doet de gemeente?

Die vraag werd vaker gesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu een brief aan de gemeenteraad gestuurd, waarin antwoord gegeven wordt. GroenLinks agendeerde de brief voor de vergadering van de raadscommissie op 5 maart.

Lees verder

Huis-aan-huis in West

Acht GroenLinksers trokken zaterdag 2 maart Schiedam-West in

Statenkandidaat Menno Siljee en fractievoorzitter René Karens trokken, samen met nog zes andere GroenLinksers, zaterdag 2 maart Schiedam-West in. Om te horen wat er speelt in de wijk én om te vertellen over de Statenverkiezingen van 20 maart.

Lees verder

Onderzoek naar andere invulling locatie Rotterdam Airport

Berend Potjer

Afgelopen woensdag werd in de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland gesproken over het zogenaamd luchtvaartdossier. Op voorstel van GroenLinks besloot de vergadering om onderzoek te laten doen naar een andere invulling van het terrein van Rotterdam The Hague Airport. Ook is besloten om in afwachting van het onderzoek geen uitbreiding van de geluidsruimte van het vliegveld toe te staan en dat de provincie de kosten voor geluidsmetingen voor zijn rekening zal nemen.

Lees verder