Nieuws

Wat vindt u van vuurwerk?

Gemeenteraadslid Katinka de Rover stuurde een open brief over vuurwerk naar alle wijkoverleggen en de krant. In de brief vraagt ze aan Schiedammers om haar te laten weten hoe ze de jaarwisseling het liefst zouden vieren. “GroenLinks vindt het belangrijk om te weten wat de Schiedammer vindt, en daarom roep ik iedereen op om op de brief te reageren,” zegt Katinka.

Lees verder

Drukbezochte ledenvergadering gaat voor verandering

De top 8 kandidaten van GroenLinks Schiedam

Maar liefst 24 GroenLinksers bogen zich woensdagavond over de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart komend jaar. Na een discussie over het programma en 56 wijzigingsvoorstellen is in grote eensgezindheid gekozen om in te zetten op een groen en duurzaam Schiedam, een sociale en zorgzame stad, op meer transparantie naar de stad en beter luisteren naar de Schiedammers.

Lees verder

Kom op voor de bomen!

Yorick Haan

Tijdens de begrotingsbehandeling in de raad diende GroenLinks een motie in voor herziening van de Bomennota. Ik zat me vanaf de publieke tribune in de Aleidazaal flink te ergeren aan de reactie van een aantal partijen op die motie. Ze gingen niet serieus op de inhoud in en draaiden om de hete brij heen. Onno Spek, de fractievoorzitter van de VVD, maakte het wel heel bont. Hij deelde een sneer uit over de discrepantie die er zou zijn tussen mijn rol als wethouder en initiatiefnemer van de Bomennota in 2008 en mijn rol van fractiemedewerker nu. Buiten dat het een raadslid niet past om op de man te spelen, is die discrepantie er ook niet.

Lees verder

Ooijevaar: Eneco-dividend in duurzaamheidsfonds

GroenLinks-fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar heeft bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad mede namens Progressief Schiedam en Fractie Janssen gepleit voor een duurzaamheidsfonds. Volgens Ooijevaar kan het dividend dat de gemeente jaarlijks ontvangt van Eneco ingezet worden om een revolverend fonds in te richten, net als het fonds voor particuliere woningverbetering. Door het geld uit zo'n fonds niet weg te geven, maar uit te lenen, komt het geld steeds weer terug om opnieuw geïnvesteerd te kunnen worden. Investeringen in duurzaamheid door gemeente, woningbezitters en corporaties worden nog eens extra gestimuleerd, omdat bij een dergelijk fonds een lage of zelfs helemaal geen rente gerekend wordt. Met het voorstel willen de drie partijen de investeringen in duurzaamheid naar een hoger plan brengen. Ooijevaar: "Uit de berichten over de klimaattop in Berlijn en de tegenvallende inzet van het nieuwe kabinet blijkt, dat het erg nodig is om meer te doen om de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Ook Schiedam moet daar zijn steentje aan bijdragen."

Motie voor herziening bomennota

Bomenkap A4-tracé

GroenLinks dient, samen met Progressief Schiedam en Fractie Janssen, bij de begrotingsbehandeling in de Schiedamse raad een motie in, waarin gevraagd wordt om een herziening van de Bomennota.

Lees verder