Nieuws

Misvattingen over de bijstand: naar een regelvrije bijstand!

Bart Voortman

Column van Bart Voortman

Hoe gaan we om met mensen in de bijstand? Over deze ‘thuiszitters’ heeft iedereen een mening. We hebben in Nederland gelukkig een sociaal vangnet voor mensen die het, eventjes of langer, tegenzit. Dit vangnet is bedoeld om te voorkomen dat mensen bij verlies van werk door bijvoorbeeld ontslag als gevolg van reorganisaties, economische crisis of ziekte geen enkele manier meer hebben om voor zichzelf te zorgen. Maar over dat sociale vangnet bestaan helaas veel misvattingen.

Lees verder

Schiedam studentenstad? Niet voor iedereen!

Column Menno Siljee

Vanuit mijn werk bij de hogeschool krijg ik vaak vragen over de hoogte van de individuele studietoeslag voor studenten met een beperking. Studenten krijgen een bijdrage van de gemeente omdat zij niet in staat zijn om naast hun studie te werken. Dit wordt veelal via het UWV vastgesteld. De hoogte van dit bedrag voor studenten die vanwege een functiebeperking het financieel dus krap hebben, verschilt sinds de decentralisatie van taken van Rijk naar de gemeenten in 2015 aanzienlijk per gemeente. Overigens geldt dit voor veel bijdragen die mensen met een beperking sinds de invoering van de zogenoemde WMO kunnen ontvangen.

Lees verder

Wonen in Schiedam – de gevoelige feiten

Guido Antunes

Ik ben een man van feitjes. Een van de redenen waarom ik me graag voor GroenLinks in de gemeenteraad van Schiedam wil inzetten is dat ik het over de feiten wil hebben en minder over het gevoel. Een belangrijk onderwerp bij de komende verkiezingen is ‘wonen’. En juist daar gaat het te vaak over gevoel en te weinig over feiten. 

Lees verder

Rotterdamwet zorgt voor een verdere verharding van de samenleving

In onderstaand en vandaag in Trouw verschenen opiniestuk pleit fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar tegen het invoeren van de niet effectieve Rotterdamwet.

Buurt knapt niet op van weren armen, kopte Trouw. De Rotterdamwet, officieel de ‘wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek’, is in 2005 ingevoerd. De wet is bedoeld om in wijken waar veel personen werkloos zijn of een laag inkomen hebben, de instroom van nog meer ‘kansarmen’ te reguleren. Hiermee wordt een grote groep mensen bij voorbaat geportretteerd als inwoners die problemen veroorzaken. Dat is stigmatiserend. Los van dit principiële inzicht: organisatieadviesbureau Twynstra Gudde en eerder de Universiteit van Amsterdam constateerden dat de wet de leefbaarheid niet aantoonbaar verbetert. Dus waarom willen gemeentes een maatregel invoeren die niet werkt, maar wel polariseert?

Lees verder