Nieuws

Duidelijke communicatie geboortezorg is hard nodig

Afgelopen september hebben we aandacht gevraagd voor de mogelijke verhuizing van de geboortezorg van het Fransiscus Vlietland naar de Rotterdamse locatie. Deze verhuizing zou betekenen dat zwangere Schiedamse burgers in de toekomst naar Rotterdam moeten voor het ontvangen van de nodige zorg. In het vragenuur beantwoorde wethouder van Aaken onze vragen hierover niet naar tevredenheid. Hierdoor is het des te belangrijker om een vinger aan de pols te houden.

Lees verder

Bomen Westfrankelandsedijk gered, nu de rest nog!

boom

Gisteravond vond een ingelaste informatiebijeenkomst ('Stadserf') plaats over de voorgenomen reconstructie van de Westfrankelandsedijk. Meer dan honderd bewoners waren in de raadszaal aanwezig om hun ongenoegen over de voorgenomen bomenkap kenbaar te maken. Ik heb de Aleidazaal nog niet eerder zo vol gezien. 

Na een presentatie van de plannen door het college, inspreken door bewoners en bedrijven en vragen uit de zaal was de conclusie duidelijk: niemand begrijpt of kan overtuigend uitleggen waarom een fietspad plus voetpad perse aan de 'zuidkant' van de Westfrankelandsedijk moet komen. En dus begrijpt niemand waarom daarvoor de bomen moeten wijken. De wethouder begon de avond met nogmaals uit te leggen waarom dit plan is gemaakt, alsof iedereen die zich verzet het nog niet helemaal leek te begrijpen. Wel gaf hij toe dat de 'communicatie in dit proces niet is gegaan zoals zou moeten'. Dat lijkt me een understatement; bewoners zijn namelijk niet gehoord voordat de plannen gemaakt werden. Dat gaat in tegen alle ongetwijfeld goede bedoelingen van het college om een 'luisterend en transparant bestuur te zijn' en het principe van 'beginspraak' dat de gemeente voorstaat. 

Lees verder