Nieuws

Schiedam gaat JA/JA sticker voor reclamedrukwerk invoeren!

Tijdens de raadsvergadering van 1 oktober 2019 heeft GroenLinks er mede namens Progressief Schiedam en Fractie van Dijk voor gepleit om in Schiedam zo snel mogelijk de JA/JA sticker voor reclamedrukwerk in te voeren. Met deze maatregel mogen reclamefolders alleen nog maar bezorgd worden als er een JA/JA sticker op de brievenbus zit.

Lees verder

Uw zorg, mijn zorg

Vanaf 1 januari kan er voor de mensen die thuiszorg krijgen iets veranderen. Vanaf deze datum gaan de nieuwe contracten van de zorgaanbieders in. In principe merken de mensen die deze zorg krijgen hier niets van. Maar er is nu een zorgelijke situatie ontstaan. De gemeente heeft de zorg in verschillende onderdelen ingedeeld. Alle zorgorganisaties konden zich inschrijven voor de verschillende onderdelen maar het bleek dat op het onderdeel thuiszorg ouderen geen inschrijvingen kwamen. De organisaties dachten niet genoeg te kunnen voldoen aan de vraag die was uitgezet. Althans, niet tegen de vergoeding die er tegenover stond. Het effect is nu dat voor jongeren de zorg na 1 januari 2020 verzekerd is, maar voor de ouderen is er nog geen nieuwe aanbieder. De wethouder moet dus nu in gesprek met de huidige aanbieders om de zorg tijdelijk te verlengen totdat er een nieuwe aanbieder is gevonden.

Lees verder

Keten met Emile – kennismaking met nieuwe directeur WoonPlus

Een kennismaking voor raadsleden met Emile Klep, de nieuwe directeur van woningcorporatie WoonPlus. In een bouwkeet in de nieuwe Wetenschappersbuurt. Samen met raadsleden van de meeste Schiedamse partijen was fractievoorzitter René Karens van de partij. Om kennis te maken natuurlijk. Maar ook om samen met WoonPlus en collega’s van andere partijen na te denken over wat dé belangrijkste thema’s zijn voor Schiedam zijn op het gebied van wonen. 

Lees verder

Nieuwe Politiek voor Schiedam – GroenLinks, Progressief Schiedam & Fractie van Dijk intensiveren samenwerking

De fracties van GroenLinks, Progressief Schiedam en Fractie van Dijk hebben besloten om in de Schiedamse Gemeenteraad intensiever te gaan samenwerken. De fracties vinden elkaar op veel inhoudelijke onderwerpen. Daarnaast delen zij de ambitie voor democratische vernieuwing en open politiek. Nieuwe politiek voor Schiedam dus. Politiek die uitgaat van verbinding, samenwerking en dualisme. 

Lees verder

Groenlinks lid Merel Segers start Klimaatgesprekken Schiedam

Ledlampen, minder vlees eten en vaker de fiets pakken in plaats van de auto: zomaar wat maatregelen waarmee mensen hun eigen CO2-footprint kunnen verlagen. “Met klimaatgesprekken willen we mensen helpen om bewustere keuzes te maken die klimaatverandering helpen tegengaan,” vertelt Merel Segers.

Lees verder

Schriftelijke vragen GroenLinks Schiedam n.a.v. Besluitvorming renovatie Sint Jacobs Gasthuis 2003-2006 en de informatiepositie van de Raad

Afgelopen 4 juli ontving de gemeenteraad een overzicht van de documenten over de besluitvorming van de vorige renovatie van het Sint Jacobs Gasthuis (periode 2003-2006). Hier is door de raad naar gevraagd in de vergaderingen van afgelopen januari, waar de nieuwe renovatie van het Gasthuis werd besproken. GroenLinks vindt de informatiepositie van de Gemeenteraad, zowel nu als toen, erg belangrijk. De Raad kan zijn werk als volksvertegenwoordiging alleen goed doen als hij alle informatie ontvangt die nodig is om een juist besluit te nemen. Omdat de informatie die we nu ontvangen hebben niet voldoende antwoord geeft op de vragen die zijn gesteld dienen we schriftelijke vragen in.

Lees verder