Nieuws

Coalitieakkoord was nooit eerder zo open, sociaal én duurzaam

Het zal jullie niet ontgaan zijn maar de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Schiedam zijn voorbij. Onderhandelingen waaraan GroenLinks, samen met PS, van meet af aan een constructieve en substantiële bijdrage heeft geleverd. Dat heeft geleid tot een coalitieakkoord dat inhoudelijk nooit eerder zo open, sociaal én duurzaam is geweest. Op de algemene ledenvergadering van 25 april hebben de leden dan ook unaniem hun steun uitgesproken voor deelname aan de coalitie van VVD, AOV, D66, PS, CDA en GroenLinks.

Lees verder

Speech fractievoorzitter René Karens bij presentatie coalitieakkoord

GroenLinks-fractievoorzitter René Karens

Voorzitter, hier staat een trotse fractievoorzitter.

Trots op de winst die GroenLinks bij de verkiezingen haalde, trots op de snelheid, collegialiteit en voortvarendheid waarmee er een mooi coalitieakkoord, ‘Bouwen met nieuwe Energie’, is gemaakt. En Trots op het feit dat progressief Schiedam en GroenLinks, na een goede samenwerking in de raad de afgelopen jaren, de handen ineen hebben geslagen en samen een kei van een wethouderskandidaat voordragen.

Lees verder

Nieuwe bestuursleden gezocht, alle posities vacant

De Schiedamse afdeling van GroenLinks groeit en is vanwege de recente ontwikkelingen op zoek naar nieuwe bestuursleden. We zoeken kandidaten voor alle functies, die samen de lokale politiek van GroenLinks tot een nog groter succes weten te maken.

Om een succesvol nieuw bestuur te kunnen installeren is het belangrijk dat de samenwerking en onderlinge verhoudingen tussen de (aspirant) bestuursleden goed is. Alle posities: voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuursleden, zijn opengesteld om zo een mooi nieuw team te kunnen vormen. Omdat de positie van voorzitter dermate specifieke eisen zich mee brengt, is hier een aparte vacature voor uitgezet.

Lees verder