Dit was 2017

Het jaar is om. Overal zie je terugblikken op het afgelopen jaar. Ook GroenLinks blikt terug. Wat heeft de fractie allemaal gedaan? En ook: wat hebben de GroenLinks-raadsleden bereikt? Welke voorstellen werden gesteund door de raad? Ging het alleen maar over klimaat en milieu of heeft GroenLinks zich ook op andere onderwerpen ingezet?

Het jaar is om. Overal zie je terugblikken op het afgelopen jaar. Ook GroenLinks blikt terug. Wat heeft de fractie allemaal gedaan? En ook: wat hebben de GroenLinks-raadsleden bereikt? Welke voorstellen werden gesteund door de raad? Ging het alleen maar over klimaat en milieu of heeft GroenLinks zich ook op andere onderwerpen ingezet?

GroenLinks neemt standpunten in die kloppen met het verkiezingsprogramma en doet voorstellen die passen bij waar de partij voor staat. Dat gaat niet alleen over klimaat en milieu, maar ook over uitkeringen, sociale woningbouw en goede zorg. GroenLinks is geen one-issue-partij die alleen actief is vlak voor de verkiezingen. Een thematisch gegroepeerd overzicht van de inzet en successen van GroenLinks in het afgelopen jaar.

 

IN DE RAAD
De twee GroenLinks-raadsleden lopen zich de benen uit het lijf. Ze reageren op voorstellen van het college, dienen eigen voorstellen in, stellen schriftelijke vragen en doen nog veel meer...

17 januari - In papier kun je niet wonen - Stadserf over wonen in Schiedam
26 januari - Herplant bomen A4 niet voldoende - Schiedam ziet tussen het bosplantsoen de bomen niet meer
31 januari - Wetenschappersbuurt flink duurder - GroenLinks trekt gele kaart voor college
24 februari - Verkenner maakt weg vrij voor échte keuzes Rotterdam Airport
11 april - Leegstandsverordening voor binnenstad - Van leegstand naar een bruisende stad
26 april - Gemeenteraad wil mee blijven praten over toekomst vliegveld
6 juni - Verordening Jeugdzorg - GroenLinks: inspraakavond over jeugdzorg in Schiedam
6 juni - Zestienhoven - Zestienhoven: GroenLinks wil ook in toekomst aan zet zijn
27 juni - Uit de raad: met de Zomernota inspelen op de toekomst?
24 augustus - Vragen over veiligheid Ketheltunnel
18 september - Fractie stelt vragen over aansluiten op warmtenet
19 september - Uit de raad: Rotterdam The Hague Airport
19 september - Uit de raad: Vlietland en geboortezorg
10 oktober - GroenLinks wil belang in Eneco behouden
20 oktober - Fractie vraagt om geheime rapporten - Alle informatie Eneco moet op tafel
23 oktober - extra Stadserf over Westfrankelandsedijk - Bomen Westfrankelandsedijk gered, nu de rest nog!
24 oktober - GroenLinks-motie houdt verkoop Eneco tegen
27 oktober - fractie stelt schriftelijke vragen - GroenLinks wil onderzoek Rotterdam Airport gecheckt
7 november - begrotingsbehandeling - Motie voor herziening bomennota
7 november - begrotingsbehandeling - Ooijevaar: Eneco-dividend in duurzaamheidsfonds
24 november - GroenLinks blij met behoud geboortezorg
28 november - voorstel Jeroen Ooijevaar aan raad: Van NEE/NEE naar JA/JA
29 november - Nog geen JA/JA, maar JA-MAAR...
13 december - Jaarwisseling: GroenLinks hoopte op meer van burgemeester
19 december - voorstel in gemeenteraad - GroenLinks wil statiegeld op flesjes en blikjes
25 december - GroenLinks Schiedam opent voor zesde keer Meldpunt Vuurwerkoverlast
27 december - Nu al 50 meldingen vuurwerkoverlast in Schiedam

 

VAN DE PARTIJ
GroenLinks is meer dan alleen een fractie. De partij organiseert van alles. Acties, ledenvergaderingen, borrels, campagnes en meer...

1 januari - Opruimen vuurwerkresten - Jaarwisseling 2016 - 2017
12 januari - Linda Voortman over zorg en bijstand: blijf in gesprek en geef vertrouwen!
15 januari - Nieuwjaarsbijeenkomst GroenLinks Schiedam in teken optimisme en verandering
10 maart - Tweede Kamerlid Linda Voortman bezoekt Schiedam
15 maart - GroenLinks groeit in Schiedam van 1,8 naar 8,1 procent - GroenLinksers: bedankt!
2 april - GroenLinks Schiedam zoekt boegbeeld - Wie wordt de Schiedamse Jesse Klaver bij de raadsverkiezingen
8 april - Jeroen Ooijevaar niet verkiesbaar in 2018
15 mei - Vier kandidaten lijsttrekkerschap gemeenteraadsverkiezingen - Wie wordt lijsttrekker van GroenLinks Schiedam?
30 mei - televisiedebat - Discussie over verkeersplannen Schiekwartier
31 mei - Ledenvergadering - René Karens lijsttrekker GroenLinks Schiedam
31 mei - video - Impressie van de lijsttrekkersverkiezing
3 juni - René Karens' TV-debuut als lijsttrekker van GroenLinks Schiedam
21 juli - Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Wie wil er met René op de lijst
2 september - GroenLinks Schiedam borrel op 2 september
7 september - Veel aanmeldingen voor kandidatenlijst GroenLinks Schiedam
20 september - ALV 20 september: verkiezingsprogramma
12 oktober - oproep tot actie - Regeerakkoord: grotere ongelijkheid in Schiedam
21 oktober - video - Eerste huis aan huis dag: een groot succes!
15 november - Drukbezochte ledenvergadering gaat voor verandering
25 december - GroenLinks Schiedam opent voor zesde keer Meldpunt Vuurwerkoverlast
27 december - Nu al 50 meldingen vuurwerkoverlast in Schiedam

 

DE STAD IN
GroenLinks is geen partij van navelstaarders met één stokpaardje. GroenLinksers gaan de stad in. Om te laten horen wat ze vinden, maar ook om te horen wat Schiedammers vinden...

27 januari - GroenLinks reikt complimententaart uit aan Servicepunt vrijwilligers Schiedam
18 februari - GroenLinks luistert naar bewoners Noord - Schiedam Noord bedankt voor vliegtuigherrie
25 februari - Huisarts Marjan Tenk over Franciscus Vlietland: gaat zorg over mens of markt?
16 maart - Brede steun voor medewerkers glasfabriek - Glas: hard!
21 maart - Workshop manifestgroep - Kijk in de spiegel: discriminatie versus welkom?
4 april - Alle mannen hand in hand
13 april - Zestienhoven - Ruim 2500 handtekeningen onder petitie tegen meer herrie
25 april - Schiedams LEF: in gesprek over diversiteit en het LEF jezelf te zijn
25 april - Ombouw Hoekse Lijn en waterbus - Van de rails en over het water
18 mei - Boodschappenmaatje in Schiedam Oost van start - GroenLinks toont waardering met een bloemetje
19 mei - GroenLinks reikt complimententaart uit aan vrijwilligers fluisterboot
17 juli - GroenLinks verzorgt buurthap in Schiedam Oost
27 september - GroenLinks reikt complimententaart uit aan vrijwilligers voedselbanktuin
21 oktober - video - Eerste huis aan huis dag: een groot succes!
4 november - De complimententaart: Bewonersbeheer De Plantage

 

VAN DE LEDEN
Al die actieve GroenLinksers zijn niet op hun mondje gevallen en geven hun mening af en toe ook in een puntige column of pittig opiniestuk...

13 mei - Opinie Guido Antunes over Vlietland - Het zal mij een zorg zijn
27 juni - Gastcolumn Frans Hamerslag - College en gemeenteraad durven ambitie nu tóch weer niet aan
27 juni - Visie zomernota René Karens - Algemene beschouwingen door de bril van René Karens
5 september - column René Karens - Selectieve verontwaardiging: dierenwelzijn als anti-Islamargument?
11 september - column Guido Antunes - Het stormt in Nederland!
18 september - column Jeroen Ooijevaar - Wanneer wordt de Lange Haven écht autoluw?
20 september - column John Witjes - Wishful thinking van wethouder
8 oktober - column Jeroen Ooijevaar - Een noodkreet voor de Westfrankelandsedijk – voor héél Schiedam!
12 oktober - René Karens schrijft brief aan wethouder - Open brief: Bomen Westfrankelandsedijk
21 oktober - column John Witjes - Ook bij Rotterdam Airport worden we ‘geSchiphold’
22 oktober - column Menno Siljée - Glas voor winkels in binnenstad nog steeds halfvol
3 november - column Katinka de Rover - Duidelijke communicatie geboortezorg is hard nodig
14 november - column Yorick Haan - Kom op voor de bomen!
17 november - open brief Katinka de Rover - Wat vindt u van vuurwerk?
22 november - column René Karens - Nieuw plan Westfrankelandsedijk: “Beter, maar we blijven scherp opletten”
7 december - column Sandra Mantingh over jongerenparticipatie - De jeugd is de toekomst
11 december - column Shanna Govers over dreigende sluiting Hargahoeve - Als kat en hond...
20 december - opinie GroenLinksers Schiedam, Vlaardingen en Maassluis - Leidt debacle Hoekse Lijn tot verdere verschraling openbaar vervoer in de regio?
21 december - column John Witjes over Zestienhoven - Herrie om Lelystad, maar hoe is het bij ons?
29 december - column Yorick Haan over verwijt verkiezingsretoriek - De pot verwijt de ketel…